CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه عملکرد جوانسازهای مختلف در بازیابی خصوصیات شیمیایی قیر پیر شده

عنوان مقاله: مقایسه عملکرد جوانسازهای مختلف در بازیابی خصوصیات شیمیایی قیر پیر شده
شناسه ملی مقاله: CAAM14_078
منتشر شده در چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن زیاری - استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
صادق بنانژاد - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
محمدعلی زیاری - دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی در ساخت روسازی های جدید علاوه بر حفظ منابع، مزایای اقتصادی و زیست محیطی قابل ملاحظهای را به دنبال دارد. اما یکی از محدودیتهای مهم در استفاده از این مصالح، قیر پیر شده در آنها میباشد که باعث کاهش ویژگیهای عملکردی مخلوط آسفالتی میگردد. از راهحلهای بهبود این مشکل، استفاده از جوانساز است. این تحقیق، با هدف مقایسه عملکرد جوانسازهای روغن موتور ضایعاتی، روغن گیاهی ضایعاتی و سایکلوژن در بازیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیر پیر شده انجام شد. در این تحقیق از آزمایشهای درجه نفوذ، نقطه نرمی، ویسکوزیته چرخشی، جداسازی اجزاء قیر، طیف سنج مادون قرمز و میکروسکوپ نیروی اتمی جهت بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نمونه های قیر استفاده شد. نتایج نشان داد که جوانسازها باعث بازیابی خصوصیات فیزیکی قیر پیر شده، شدند. جوانسازهای روغن موتور ضایعاتی، روغن گیاهی ضایعاتی و سایکلوژن شاخص کلوئیدی قیر پیر شده را به ترتیب ۴۱، ۳۵ و ۳۰ درصد کاهش داده و باعث پایداری ساختار کلوئیدی آن میشوند. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از جوانسازها باعث کاهش شاخصهای کربونیل و سولفوکسید و فراوانی ذارت زنبوری شکل در قیر پیر شده، میشوند. با توجه به نتایج بدست آمده، جوانساز روغن موتور ضایعاتی در مقایسه با دو جوانساز دیگر داری عملکرد بهتری در بازیابی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی قیر پیر شده میباشد.

کلمات کلیدی:
قیر پیر شده، روغن موتور ضایعاتی، روغن گیاهی ضایعاتی، سایکلوژن، خصوصیات شیمیایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1568399/