رویکرد نظریه بازی برای تعیین تصمیمات قیمت گذاری و تبلیغات در زنجیره تامینی شاملیک تولیدکننده و یک خرده فروش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COPSS02_089

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق، تصمیمات قیمت گذاری و تبلیغات مربوط به یک محصول در زنجیره تامینی شامل یکتولیدکننده و یک خرده فروش بررسی می شوند. تولیدکننده قیمت محصول را برای خرده فروش وخردهفروش قیمت آن را برای مشتریان تعیین می نمایند. همچنین خردهفروش بخشی از تبلیغات انجامشده بر روی محصول را بر عهده گرفته و وی این مقدار را به تولیدکننده اعلام می کند. سپس از رویکردنظریه بازی برای اخذ تصمیمات در زنجیره تامین مورد بررسی استفاده می گردد که در آن تولیدکننده بهعنوان رهبر و خرده فروش به عنوان پیرو در نظر گرفته شده اند. در ادامه یک مثال عددی ارایه شده و درنهایت نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. نتایج نشان می دهند که با افزایش پتانسیل بازارمحصول، مقادیر سود اعضا افزایش مییابند. همچنین تولیدکننده و خرده فروش از افزایش کشسانی تقاضانسبت به مقدار تبلیغات انجام شده و کاهش کشسانی تقاضا نسبت به قیمت نهایی محصول سود می برند

نویسندگان

حامد جعفری

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان دانشگاه صنعتی اصفهان گلپایگان ایران