بررسی تاثیرات مصرف آب آشامیدنی آلوده به عناصر سنگین فلزی بر ساختار هیستولوژیکی و عملکرد اندامهای کبد و کلیه در شرایط آزمایشگاهی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 224

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI24_103

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

فرایند استحصال طلا یکی از منابع اصلی آلودگی به فلزات سنگین در محیط است. مطالعات نشان داده که فلزات سنگین نظیر جیوه، آرسنیک و کادمیوم در پساب معدن طلای زرشوران وجود دارد. در این پژوهش تاثیر مصرف آب جمعآوری شده از حوزه آبریز محدودهی معدن طلای زرشوران از نظر هیستولوژیکی و بیوشیمیایی بر اندامهای داخلی کبد و کلیه موش بررسی شده است. در این مطالعه از ۲۰ سر موش نژاد NMRI به دو گروه: کنترل (مصرف آب شیر به عنوان آب آشامیدنی) و گروه زرشوران (مصرف آب رقیق شده حوزه زرشوران (به نسبت یکی به یک با آب شیر). بررسی هیستولوژیکی کبد و کلیه با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین انجام شد. همچنین سطح آنزیمهای آلانین امینوترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز، اوره و کراتینین سرم سنجیده شد. بررسیهای هیستولوژیکی نشان داد که مصرف آب جمع آوری شده از حوزه زرشوران اثرات تخریبی بر بافت کبد و کلیه دارد. همچنین تیمار با آب زرشوران منجربه افزایش سطح آنزیمهای AST، ALT، اوره و کراتینین میشود. نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف آبهای حوزه ی زرشوران منجربه آسیبهای هیستولوژیکی و تغییرات بیوشیمیایی در کبد و کلیه خواهد شد.

نویسندگان

سیامک یاری

گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ابراهیم طالع فاضل

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

رضا علی پور

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران