بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی نانو ذرات نقره سنتز شده از عصاره آبی بلوط بر روی آسیب های معده ای القا شده توسط اتانول در موش صحرایی با استفاده از روشFRAP

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 285

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BSCONF09_202

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

در بدن سیستم های ویژه ای برای مقابله با آسیب های حاصل از رادیکال های آزاد وجود دارد که به نام سیستم دفاع آنتی اکسیدانی معروفند. جهت تعیین پتانسیل آنتی اکسیدانی تام از روش های مختلفی استفاده می شود، در این مطالعه جهت تعیین پتانسل آنتی اکسیدانی تام سرم موش های صحرایی از روش FRAP استفاده شد. در این بررسی پس از سنتز نانو ذرات نقره از عصاره آبی آرد و جفت بلوط، تعداد ۴۲ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۲۰±۲۰۰گرم به صورت تصادفی انتخاب و به ۷گروه تقسیم شدند. این گروه ها شامل گروه کنترل منفی ، گروه کنترل مثبت (رت هایی که فقط ۱میلی لیتر اتانول دریافت کردند)،گروه کنترل مقایسه ای (رت های دریافت کننده دوزmg/kg۵۰ رانیتیدین )، گروه تجربی ۲،۱ (که به ترتیب دوزهای mg/kg۲۰ و ۵ نانو ذرات جفت بلوط دریافت کردند)،گروه تجربی ۳و۴(که به ترتیب دوزهای mg/kg۲۰ و ۵ نانو ذرات آرد بلوط دریافت کردند) بودند. دراین مطالعه یک ساعت پس ازگاواژ نانو ذرات و دارو، به همه ی رت ها بجز گروه کنترل منفی جهت القا زخم معده یک میلی لیتر اتانول ۹۶درصد گاواژ شد. پس از گذشت یک ساعت از گاواژ اتانول رت ها به وسیله کتامین بیهوش شدند. جهت تهیه سرم، خونگیری از قلب حیوان انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که در گروه کنترل مقایسه ای و گروه تجربی ۱ و۲پتانسیل آنتی اکسیدانی سرم نسبت به گروه کنترل منفی افزایش ، درگروه تجربی ۳و۴ و گروه دریافت کننده اتانول پتانسیل آنتی اکسیدانی سرم کاهش یافته است . براساس یافته های مطالعه میتوان نتیجه گیری نمود تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی جفت بلوط علاوه بر داشتن قدرت آنتی اکسیدانی بالا، می تواند زمینه ساز استفاده از نانوذرات نقره در عرصه های دارویی و پزشکی باشد.

نویسندگان

صبا صفری جعفرآباد

دانشگاه لرستان

سیف اله بهرامی کیا

دانشگاه لرستان