بررسی تاثیر طرح مالیات بر خانه های خالی در شهرها؛ مطالعه موردی شهرستان ساری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB12_014

تاریخ نمایه سازی: 19 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تصویب و اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی بر قیمت مسکن و هزینه اجاره بهای آن است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به شیوه اجرا توصیفی است. همچنین به لحاظ جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. جامعه آماری مشاورین املاک شهر ساری بالغ بر ۱۰۰ مورد بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد نمونه آماری برابر با ۷۹ مورد تعیین شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین روابط و تفسیر فرضیه ها از آزمون تی جفت استفاده شده است که با توجه به نرمال نبودن توزیع متغیر از معیار ویلکاکس برای این کار استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تصویب و اجرای این طرح تاثیری بر کنترل و کاهش قیمت در هیچ یک از دو بخش قیمت مسکن و اجاره بهای مسکن نداشته است.

کلیدواژه ها:

مالیات بر خانه های خالی ، قیمت مسکن ، اجاره مسکن

نویسندگان

محمد نوری

کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، ایران

بردیا بهینا

عضو هئیت علمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساری، ایران