اثر بخشی نرم افزار آموزشی چندرسانه ای( بیلدر) مبتنی الگوی مریل در پیشرفت تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی در درس علوم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP17_054

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، مقایسه بررسی تاثیر نرم افزار اموزشی چندرسانه ای( بیلدر) با الگوی مریل بر پیشرفت تحصیلی وخلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی در درس علوم شهر پاکدشت در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ بود. جامعه آماری کل مدارس ابتدایی شهر پاکدشت با تعداد ۱۶۰ مدرسه بود که یکی از آنها را به طور تصادفی در نظر گرفتم و از آن مدرسه نیز دو کلاس ۲۰ نفره را انتخاب کردم در نهابت تعداد ۴۰ نفر انتخاب شد که شامل ۲۰نفر برای کلاس مدرن و ۲۰ نفر برای کلاس سنتی را تشکیل داد.برای گردآوری داده ها از آزمودنی ها قبل از شروع تدریس از هر دو گروه یک پیش آزمون به عمل آوردم که در صد آن ۷۵% بدست آمد سپس بعد از ۱۲ تدریس مجددا یک پس آزمون از هر دو گروه اخذ شد که درصد آن نیز ۹۰ % بدست آمد . همچنین برای سنجیدن خلاقیت آزمودنی ها از پرسشنامه استاندارد تورنس استفاده شد در ضمن آزمون یادسپاری به دلیل شرایط کرونایی با همانگی مدیر مدرسه بصورت مجازی مجددا بعد از ۴۵ روز برگزار شد. در تجزیه و تحلیل داده ها،از روشهای آماری توصیفی و استنباطی از آزمون (کلموگروف اسمینروف) به جهت تست توزیع نرمال بودن داده ها و نیز از آزمون تی استفاده شد و نتایج آزمون ،بوسیله نرم افزار spss۲۳ تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ، با توجه به عدد ۰.۰۰۰ sig= در جدول که کوچکتر از سطح معناداری۰۵/۰ است تفاوت معناداری در پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان بین دوکلاس چند رسانه ای و سنتی وجود دارد و فرضیه محقق با ۹۵% اطمینان تائید شد. در نهایت استفاده از آموزش چند رسانه ای(نرم افزار آموزشی بیلدر) باعث افزایش پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان در مقایسه با کلاس با روش تدریس سنتی بود.

کلیدواژه ها:

چندرسانه ای- نرم افزار اموزشی ( بیلدر) - الگوی مریل - پیشرفت تحصیلی -خلاقیت

نویسندگان

مریم پازکی

کارشناس ارشد پیام نور

فتانه حسنی جعفری

دکترای تکنولوژی آموزشی، هیات علمی و استادیار پیام نور ری