ایمنی محیط کاری از دیدگاه پرستاران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 806

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF05_042

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: بیمارستان به عنوان اصلی ترین محل کار پرستاران یکی از ۵ محیط کار خطرناک کاری در جهان رتبه بندی شده است.۱ با توجه به اهمیت بالای خطرات شغلی بر عملکرد کارکنان بهداشتی به خصوص پرستاران و تنوع بالای عوامل آسیب زا، ایمنی محیط کار در پرستاران از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف: یکی از روش های افزایش ایمنی وجود دیدگاه مثبت از محیط کار که موجب افزایش رفتارهای ایمن و تلاش برای ایجاد محیط ایمن تر است، می باشد از اینرو مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ایمنی محیط کار پرستاران انجام شده است. روش ها: در این مطالعه مروری پایگاه های CINHAL, PUBMED , science direct , SID, MAGIRAN, BARCAT مورد بررسی قرار گرفتند. کلید واژها براساس MESH,IRANDOC انتخاب شد.از ۵۰ مقاله، ۱۰ مورد کاملا مورد نقد و تحلیل نهایی قرار گرفت.یافته ها: در بررسی مطالعات یافت شده ،در تمامی مطالعات دیدگاه پرستاران در ارتباط با ایمنی محیط کاربیمارستانی منفی بوده است. پرستاران در این مطالعات بر جو ایمنی ضعیف در بالین پرستاری و نیازمندی به انجام اقدامات ایمنی تاکید داشتند. آنها روشها و تجهیزات لازم برای بهبود ایمنی محیط کار پرستاری را ناکافی میدانندو براقدامات وسیع تاکید دارند. در اکثر مطالعات به رابطه ایمنی محیط کار پرستاران با ترک شغل، کیفیت مراقبت از بیمار، رضایت شغلی و استرس اشاره شده است. نتیجه گیری: با وجود اهمیت ایمنی محیط کار در پرستاران مطالعات در این باره در در کشور ایران بسیار محدود است. نیازمندی به انجام مطالعات و همچنین اقدامات افزایش دهنده ی ایمنی محیط کار در پرستاران در این مطالعه مورد تاکید است.

نویسندگان

مریم ابراهیم پور رودپشتی

کارشناس ارشد پرستاری کودکان، مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

فریده یوسفی زاده

کارشناس ارشد پرستاری اورژانس، مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

لیلا قنبری افرا

دانشجوی دکتری پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران