مقایسه اثر دو روش الگودهی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت بسکتبال

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 190

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PESHE-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق مقایسه اثردو روش الگودهی با نشانه های کلامی و الگودهی بدون نشانه های کلامی بر اکتساب و یادداری مهارت شوت بسکتبال می باشد.شرکت کنندگان در این تحقیق تعداد ۳۰ نفر از دانش آموزان مبتدی مدارس دخترانه شهر شیراز در رده سنی ۱۴-۱۲ بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند ودر یکی از دو گروه الگودهی با نشانه های کلامی(۱۵ نفر) و الگودهی بدون نشانه های کلامی(۱۵ نفر) قرار گرفتند.دو گروه در محیط های تمرینی مجزا به مدت ۱۲ جلسه( ۳ جلسه در هفته ) به تمرین پرداختند. هر دو گروه فیلم اجرای یک فرد ماهر را به مدت دو دقیقه در ابتدا و دو دقیقه در اواسط تمرین مشاهده می کردند با این تفاوت که گروه الگودهی با نشانه های کلامی اطلاعاتی در مورد اجزاءاساسی مهارت دریافت می کردند و گروه دیگر تنها اجرای فرد ماهر را تماشا می کرد.در پایان جلسه دوازدهم آزمون اکتساب و ۴۸ ساعت بعد آزمون یادداری به عمل آمد. سطح معنی داری ۰۵/۰ ≥ α نیز در نظر گرفته شد.نتایج تحقیق تفاوت معنی داری را در آزمون اکتساب بین دو گروه نشان نداد،اما در آزمون یادداری گروه الگودهی با نشانه های کلامی اجرای بهتری داشت و این تفاوت معنی دار بود (۰۵/۰ p<).

نویسندگان

لیلا مظاهری

دبیر تربیت بدنی