بررسی تاثیر سرمایه انسانی کارکنان شهرداری مرند بر عملکرد شغلی آنها با توجه به نقش تعدیل گر هوش معنوی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF09_004

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه انسانی کارکنان شهرداری مرند بر عملکرد شغلی آنها با توجه به نقش تعدیل گر هوش معنوی است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. پیمایشی از آن جهت که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین، از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش گردآوری داده ها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان شهرداری شهر مرند در استان آذربایجان شرقی است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه انسانی کارکنان شهرداری مرند بر عملکرد شغلی آنها تاثیر دارد. هوش معنوی بر رابطه بین سرمایه انسانی کارکنان شهرداری مرند و عملکرد شغلی آنها تاثیر ندارد.

نویسندگان

ابوالفضل موسی زاده

کارمند شهرداری شهر مرند