تعیین مناطق پرخطر و کم خطر میزان فرسایش ویژه در معادلهMPSIAC درحوضه آبخیز زکیان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 282

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ASACONF03_007

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1401

چکیده مقاله:

امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حیات او به شمار می آید. در مناطقی که فرسایش کنترل نمیشود خاکها به تدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود را از دست می دهند لذا بررسی موضوع فرسایش ضرورت می یابد در این تحقیق مقادیر فرسایش ویژه هر یک از زیرحوضه های آبخیز زکیان در روش MPSIAC مورد استفاده قرار گرفت در آمار فضایی شناسایی و کشف الگوها و روندهای موجود در داده های فضایی از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که قبل از انجام هر گونه تحلیل و تهیه نقشه در آمار فضایی باید بدانیم که داده ها چگونه در فضا توزیع شده اند و یا توزیع آنها از قاعده پیروی میکند بدین منظور از تحلیلهایی همچون خوشه و ناخوشه که به شاخص انسولین محلی موران مشهور است و تحلیل لکه های داغ و همچنین خود همبستگی فضایی استفاده شد. نتایج نشان داد که با توجه به نمره ،Z که برابر با -۱۹/۱ میباشد به نظر نمیرسد که این الگو تفاوت چندانی با تصادفی داشته باشد و همچنین با توجه به مقدار شاخص موران که برابر با ۲۴۰- میباشد نزدیک به صفر میباشد الگوی مورد مطالعه توزیع تصادفی دارد در منطقه مورد مطالعه عدم معنی داری از نظر فرسایش ویژه مشاهده میشود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

الهام غلامی

کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی- مطالعات آب و خاک، دانشگاه هرمزگان

الهام نورایی صفت

کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک، دانشگاه هرمزگان

نادیا ولی زاده

کارشناس ارشد علوم مهندسی آبخیزداری-حفاظت آب و خاک، دانشگاه هرمزگان