اقدامات ژنرال گاردان در ایران و دلایل شکست وی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 752

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP08_161

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

روابط ایران و فرانسه در عهد قاجاریه، دارای اهمیت ویژه ای است. هر چند که این روابط در دوره قبل ازحکومت قاجار ها وجود داشت، اما نکته مهم در دوره قاجاریه تاثیر پذیری فرهنگی ایران از این کشور است.با ظهور ناپلئون بناپارت و جنگ های ایران و روسیه فصل جدیدی از ارتباطات بین دو کشور به ویژه گرایشبه ارتباط فرهنگی پدید آمد. قدرت نمایی فرانسه و ناپلئون در اروپا و نیاز ایران به کمک نظامی و سیاسیفرانسه عامل مهمی در برقراری روابط سیاسی ایران و فرانسه شد. اگرچه مناسبات سیاسی، نظامی فرانسه درایران تحت شعاع رقابت قدرتهای بزرگ دیگر نظیر روسیه و انگلستان قرار گرفت با ناکامی مواجه شد اما درعرصه فرهنگی پیامدهای بسزایی با خود به همراه داشت که از آن جمله میتوان به ورود کارگزاران سیاسیفرهنگی و مذهبی فرانسه، رفت و آمد سیاحان و باستان شناسان و آموزگاران فرانسوی، اعزام دانشجو به فرانسهو گرایش ایرانیان به زبان و ادبیات فرانسه اشاره کرد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیریاز روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به اقدامات ژنرال گاردان در ایران و دلایل شکست وی بپردازد.

نویسندگان

روشنک آزادراد

کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی