طراحی و سنتز یک حسگر رنگ سنجی جدید برای شناساییAl۳+و-S۲

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 91

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT05_143

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه، یک حسگر شیمیایی رنگ سنجی جدید با استفاده از ترکیبات -۲ هیدروکسی--۱ نفتالدهید و -۴ آمینواستانیلید طراحی و سنتز شد. حسگر شیمیایی سنتز شده حساسیت و گزینش پذیری عالی برای تشخیص یون های Al۳+ و S۲- در میان تمام کاتیون ها و آنیون های بررسی شده در محلول استونیتریل-آب نشان داد. برهم کنش حسگر با Al۳+ و S۲- ، تغییر رنگ قابل توجهی از زرد به بی رنگ را ایجاد می کند که با چشم غیر مسلح بدون نیاز به هر نوع دستگاه طیف سنج قابل تشخیص است. همچنین جزئیات سنجش با استفاده از طیف سنجی UV-Vis مورد ارزیابی قرار گرفت و ساختار حسگر سنتز شده به وسیله آنالیز FT-IR بررسی و تایید شد. با توجه به منحنی کالیبراسیون حد تشخیص حسگر برای Al۳+ و S۲- به ترتیب ۰.۱۲ و ۲۰.۰۲ میکرومولار به دست آمد.

نویسندگان

لیلا افشاری

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

حسن زوار موسوی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

اسداله محمدی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران