تهیه، شناسایی و بررسی رفتار گرمایی و ضد میکروبی تعدادی ازکمپلکس های بیس ایمین جدید کادمیوم((II

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCNRT05_101

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

در این پژوهش لیگاند دو دندانه باز شیف )-۱'۱ʼ-(۱E,۱'E) بوتان-۱-۴ دیل)بیس(بوتان--۱ایمین)در حلال اتانول سنتز شد و توسط روش های طیف سنجی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس با استفاده از این لیگاند کمپلکس های جدید کادمیم با فرمول CdLX۲ که در آن X یون های کلرید و نیترات است، در حلال اتانول تهیه و با روش های فیزیکی و طیف سنجی های IR، UV-Vis، و داده های هدایت سنجی، آنالیز و ساختار آن ها تعیین گردید. پس از سنتز و شناسایی ترکیبات، فعالیت ضد میکروبی و ضد قارچی این ترکیبات مورد بررسی قرار گرفت.

نویسندگان

فاطمه دشت پیما

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

مرتضی منتظرظهوری

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

رضا نقی ها

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران

فرهاد زارعی

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

راضیه محمدی

گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران