تاثیر تاییدیه های محصولات خارجی بر ارزش ادراک شده و وفاداری مشتریان با نقش تعدیلگری روابط فرااجتماعی (مورد مطالعه: تجهیزات دندانپزشکی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIBA-5-3_009

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1401

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تاییدیه های سازمان های تخصصی و قابل اعتماد بر ارزش درک شده و وفاداری مشتریان با توجه به نقش تعدیلگری روابط فرااجتماعی در بین مشتریان تجهیزات دندانپزشکی خارجی انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع تحقیقات همبستگی و توصیفی بود. جامعه آماری مشتریان تجهیزات دندانپزشکی خارجی در شهر مشهد شامل دندانپزشکان دارای مطب بود که دارای ۱۰ سال سابقه کاری هستند و حدودا ۴۰۰ نفر برآورد شدند. همچنین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان، برابر ۱۹۶ نفر بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ۱۶ سوالی یوان و همکاران (۲۰۲۰) بود. به منظور بررسی روایی از روایی محتوا و سازه (روایی همگرا، روایی واگرا و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی (ضریب الفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس محاسبه گردید و در سطح استنباطی و جهت بررسی فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart-PLS استفاده گردید. نتایج تحلیل فرضیات نشان داد قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تایید کننده بر ارزش ادراک شده تاثیرگذار است. همچنین ارزش ادراک شده بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار بوده و از این رو نقش میانجی ارزش ادراک شده در رابطه میان قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تاییدکننده با وفاداری مشتری مورد تایید قرار گرفت. با این حال نقش تعدیل گری روابط فرا اجتماعی در تاثیر متغیرهای قابل اعتماد بودن و تخصص سازمان های تایید کننده بر ارزش ادراک شده مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه ها:

تاییدیه سازمان های تخصصی ، تاییدیه سازمان های قابل اعتماد ، ارزش درک شده ، وفاداری مشتری ، روابط فرااجتماعی

نویسندگان

میلاد فیاض کارده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

امید بهبودی

استادیار،گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اخوان فر، ا؛ مقصودی گنجه، ی؛ وظیفه خواه، س؛ عاقلی، ...
 • اسماعیل پور، م؛ بحرینی زاد، م؛ زارعی، ک. (۱۳۹۶). بررسی ...
 • بشیری، م؛ فرجی، ر؛ اعلاباف یوسفی، ف. (۱۳۹۷). ارزیابی عوامل ...
 • خدامی، س؛ اصانلو، ب؛ مشعشعی، ح. (۱۴۰۰). طراحی مدل وفاداری ...
 • رستگار، ع؛ ملکی مین باش رزگاه، م؛ قزوینی، ه. (۱۴۰۰). ...
 • رشیدی، ف؛ طاهرپورکلانتری، ه؛ غیورباغبانی، س.م. (۱۳۹۸). تاثیرتصویرکشور مبدا بر ...
 • صالحی صدقیانی، ج؛ قاسم زاده گوری، ف؛ بختیاری، ش. (۱۳۹۸). ...
 • طاهرپورکلانتری، ه؛ رجوعی، م؛ کاظمی­زنجانی، م. (۱۴۰۰). تاثیر پشیمانی از ...
 • عابدین، ب؛ حقیقی نسب، م؛ حسینی، س.س. (۱۳۹۹). تبیین رابطه ...
 • تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مندی و وفاداری مشتریان مراجعه کننده به اماکن ورزشی [مقاله ژورنالی]
 • Ahmad, F. S., & Baharun, D. R. (۲۰۱۰). The crucial ...
 • Albert, N., Ambroise, L., & Valette-Florence, P. (۲۰۱۷). Consumer, brand, ...
 • Al-Hawari, M. A. (۲۰۱۱). Automated service quality as a predictor ...
 • Arslanagic-Kalajdzic, M., & Zabkar, V. (۲۰۱۷). Is perceived value more ...
 • Ballantine, P. W., & Martin, B. A. S. (۲۰۰۵). Forming ...
 • Bartikowski, B., Fastoso, F., & Gierl, H. (۲۰۱۹). Luxury cars ...
 • Bond, B. J. (۲۰۱۸). “Parasocial Relationships with Media Personae: Why ...
 • De Bérail, P., Guillon, M., & Bungener, C. (۲۰۱۹). The ...
 • Dibble, J. L., Hartmann, T., & Rosaen, S. F. (۲۰۱۶). ...
 • Donnelly, M. (۲۰۰۹). Building customer loyalty: a customer experience based approach ...
 • Eid, R. (۲۰۱۳). Integrating Muslim customer perceived value, satisfaction, loyalty ...
 • Eisend, M. (۲۰۱۰). Source credibility dimensions in marketing communication – ...
 • Guan, L., & Lala, V. (۲۰۱۷). Role of trust and ...
 • Hashem, T. N., & Ali, N.N. (۲۰۱۹). The impact of ...
 • Hirose, M., Mineo, K., Tabe, K., & Yanagidate, K. (۲۰۱۵). ...
 • Homburg, C., Kuester, S., Beutin, N., & Menon, A. (۲۰۰۵). ...
 • Jain, S. (۲۰۱۹), Exploring relationship between value perception and luxury ...
 • Kim, H. W., Chan, H. C., & Gupta, S. (۲۰۰۷). ...
 • Konuk, F. A. (۲۰۱۹). The impact of retailer innovativeness and ...
 • Kotler, P., & Armstrong, G. (۲۰۰۸). Principles of marketing. Pearson ...
 • Lamin, A., & Livanis, G. (۲۰۲۰). Do third-party certifications work ...
 • Lim, C. M., & Kim, Y. K. (۲۰۱۱). Older consumers’ ...
 • Molinillo, S., Aguilar-Illescas, R., Anaya-Sánchez, R., & Carvajal-Trujillo, E. (۲۰۲۲). ...
 • Newell, S. J., Wu, B., Leingpibul, D., & Jiang, Y. ...
 • Ohanian, R. (۱۹۹۱). The impact of celebrity spokesperson’s perceived image ...
 • Oliver, R. (۱۹۹۹). Why customer loyalty. Journal of Marketing, ۶۳, ...
 • Patzer, G. L. (۱۹۸۳). Source credibility as a function of ...
 • Phua, J., Lin, J. S. E., & Lim, D. J. ...
 • Ramaseshan, B., Rabbanee, F. K., & Hui, L. T. H. ...
 • Santoso, B. N. (۲۰۱۸). The influence of celebrity endorsement in ...
 • Silva, R. R., Koch, M. L., Rickers, K., Kreuzer, G., ...
 • Stever, G. S. (۲۰۱۷). Parasocial Theory: Concepts and Measures. In ...
 • Suki, M. (۲۰۱۴). Does celebrity credibility influence Muslim and non-Muslim ...
 • Tajedini, O., Khasseh, A. A., Afzali, M., & Sadatmoosavi, A. ...
 • Talitha, F., Yuliati, L. N., Kirbrandoko. (۲۰۱۹). The effect of ...
 • Vaid, S. S., & Ahearne, M. (۲۰۱۸). When does CEO ...
 • Vaishnavee, S., Nandagopal, R. (۲۰۱۸). Investigation of the effects of value ...
 • Wetzels, M., Odekkerken-Schroder, G., & Van Oppen, C. (۲۰۰۹). Using ...
 • Wiedmann, K. P., Hennigs, N., & Astrid, S. (۲۰۰۷). Measuring ...
 • Wiedmann, K. P., Hennigs, N., & Siebels, A. (۲۰۰۹). Value-based ...
 • Yang, W. (۲۰۱۸). Star power: the evolution of celebrity endorsement ...
 • Yuan, C. L., Moon, H., Kim, K. H., & Wang, ...
 • Yuan, C. L., Moon, H., Kim, K. H., Wang, S., ...
 • نمایش کامل مراجع