Şeyh İşrak’ın Eğitim, Öğretim ve Temelleri Üzerine Görüşleri

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 136

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MES-5-11_008

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1401

چکیده مقاله:

Şeyh İşrak, Şehabeddin Sühreverdî ve Şeyh-i Maktul adlarıyla bilinen Şehabeddin Yahya bin Habeş bin Emirek Sühreverdî[۱] İşrak felsefesinin kurucularından ve hicrî altıncı yüzyıldaki büyük İslam filozoflarındandır. Bu ışıldayan yıldız her ne kadar çabuk söndüyse de İslamî düşünce havzasında öylesine ışıldadı ki İslamî hikmet ve bilgiye bugüne dek sürecek bir aydınlık bağışladı ve doğu felsefesini parlattı. Onun görüşlerini beyan etmeden önce “eğitim, öğretim ve temelleri” bâbında hayatı[۲] ve şahsiyetinin bazı yönlerini özetle anlatacağız. [۱]     Bazı müellifler nispetinin ve lakabının aynı olmasından dolayı onu Şehabeddin Ömer Sühreverdî ile karıştırmışlardır. Şeyhülislam Şehabeddin Ebu Hafs Ömer Sühreverdî (۵۳۹-۶۳۲) sufiliğin meşhur şeyhlerinden ve Sühreverdiye tarikatının kurucularındandır. Adabu’l-Muridin eserinin yazarı olan amcası Ebu’l-Necip Sühreverdî’nin (۴۹۰-۵۶۳) gözetiminde fıkıh ve hadis eğitimi almıştır. Şeyh Abdülkadir Geylanî gibi kendi asrının şeyhleriyle görüşmüştür. Hem fakih ve fetva sahibiydi, hem de arif ve şair. Kendisine sultanlar da avam da saygı duyuyordu ve Bağdat Şeyhlerinin Şeyhi makamına ulaştı. Tasavvufta önemli kitaplardan biri olan Evarifu’l-Mearif onun eserlerindendir.   [۲]     Şemseddin Şehrzûrî –Şeyh İşrak’ın müridi- Nizhetu’l-Ervah ve Ravzatu’l-İfrah kitabında onun hayatıyla ilgili muteber ve akıcı bilgiler vermiştir ve bu bölümün yazılmasında kullanılan ana kaynaktır.  

کلیدواژه ها:

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • KaynakçaAristo; Derbare-i Nefs; Ali Murad Davudî çevirisi; Tahran: Hikmet, ۱۳۶۶ ...
 • Bakırî, Hüsrev; Nigah-i Dubare bi Terbiyet-i İslamî; Tahran: Sazman-ı Pejuheş ...
 • Brehier, Emile; Tarih-i Felsefe; Ali Murad Davudî çevirisi; Tahran: Merkez-i ...
 • Corbin, Henry; Tarih-i Felsefe-i İslamî; Seyyid Cevad Tabatabâî çevirisi; Tahran: ...
 • Ebu Reyhan, Muhammed Ali; Mebani-yi Felsefe-i İşrak; Muhammed Ali Şeyh ...
 • Eflatun; Devre-i Asar-ı Eflatun; Muhammed Hüseyin Lütfî çevirisi; ۴ cilt; ...
 • El-Fahurî, Hana ve Halil el-Cer; Tarih-i Felsefe der Cihan-ı İslamî; ...
 • Eş-Şintinavî, Ahmed ve diğerleri (mütercimler); Dairetu’l-Maariifi’l-İslamiye; Beyrut: Daru’l-Marife; tarihsiz ...
 • Fahrî, Macid; Seyr-i Felsefe der Cihan-ı İslam; Tahran: Merkez-i Neşr-i ...
 • Gazalî, Ebu Hamid Muhammed; Tehafetu’l-Felasefe; Ali Asğar Halebî; Tahran: Zevvar, ...
 • Hace Nizamu’l-Mulk, Hasan bin Ali; Siyaset name; Muhammed Kazvinî’nin tashihiyle; ...
 • Hacı Halife, Mustafa; Keşfu’z-Zünun; Tahran: Mektebetu’l-İslamiyye, ۱۴۱۳ ...
 • Hacı Seyyid Cevadî, Ahad ve diğerleri; Dairetu’l-Maarif-i Teşeyyü; Tahran: Bonyad-ı ...
 • Hansarî, Muhammed Bâkır; Ravzatu’l-Cennât; Kum: İntişarat-ı İsmailiyan, ۱۳۵۶ ...
 • Hemevî, Yakut; Mucemu’l-Udeba; Mısır: Mektebetu’l-Kırae ve’s-Sekafe, tarihsiz ...
 • İbn Fars, Ebi’l-Huseyn; Mehemmi Mekayisi’l-Lugat; ۶ cilt, Lübnan: Ed-Daru’l-İslamiyye, ۱۴۱۰ ...
 • İbn Halkan, Şemseddin; Vefiyatu’l-Ayan; ۶ cilt, Kahire: Mektebetu’n-Nihzeti’l-Mısriyye, tarihsiz ...
 • İbn Manzur, Cemaleddin; Lisanu’l-Arab; ۱۸ cilt, Beyrut: Dar-u İhyai’t-Turasi’Arabî, ۱۴۰۸ ...
 • İbn Sina, Hüseyin bin Abdullah; el-İşarat ve’t-Tenbihat; Hâce Nasiruddin Tûsî ...
 • İbnu’l-Esir, İzzeddin; el-Kamilu fi’t-Tarih; ۱۰ cilt, Beyrut: Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, ۱۳۹۸ k ...
 • İbnu’l-İmad el-Hanbelî, Ebi’l-Fellah; Şezeratu’z-Zeheb; ۸ cilt, Beyrut: Dar-u İhyai’t-Turasi’l-Arabî, tarihsiz ...
 • İbrahim Deynanî, Golamhüseyin; Şua-i Endişe ve Şuhud; Kum: Hikmet ...
 • İmam Humeynî, Ruhullah; Çehel Hadis; Tahran: Merkez-i Neşr-i Ferhengi-yi Reca, ...
 • İmam Humeynî, Ruhullah; Keşfu’l-Esrar; Tahran: İlmiyye-yi İslamiyye, tarihsiz ...
 • İmam Humeynî, Ruhullah; Misbahu’l-Hidayeti ile’l-Hilafeti ve’l-Vilaye; Seyyid Ahmed Fehrî çevirisi; ...
 • İmam Humeynî, Ruhullah; Sahife-i Nur: İmam’ın Gorbaçov’a mektubu; ۲۱ cilt, ...
 • Kutbuddin Şirazî, Muhammed bin Mesud; Şerh-i Hikmetu’l-İşrak; Kum: Bidar, tarihsiz ...
 • Meclisî, Muhammed Bâkır; Biharu’l-Envar; ۱۱۰ cilt, Beyrut: Müessese-i el-Vefa, ۱۴۰۳ ...
 • Misbah, Muhammed Takî; Amuzeş-i Felsefe; Tahran: Sazman-ı Tebligat-ı İslamî, ۱۳۶۵ ...
 • Misbah, Muhammed Takî; Talikat-ı ala Nihayetu’l-Hikme; Kum: Müessese-i Der Rah-ı ...
 • Muin Muhammed; Ferheng-i Farsî; ۶ cilt, Tahran: Emir Kebir, ۱۳۶۰ ...
 • Musahib, Golamhüseyin; Dairetu’l-Maarif-i Farsî; Tahran: Franklin, ۱۹۵۳ ...
 • Musevî, Kazım; Dairetu’l-Maarif-i Bozorg-i İslamî; Tahran: Merkez-i Dairetu’l-Maarif-i Bozorg-i İslamî, ...
 • Mutahharî, Murtaza; Talim ve Terbiyet der İslam; Kum: Sadra ...
 • Nasr, Seyyid Hüseyin; Maarif-i İslamî; Neşriye-yi Sazman-ı Evkaf, yıl ۱۳۴۹, ...
 • Nasr, Seyyid Hüseyin; Mukaddime-yi Mecmua-yı Musannifat-ı Şeyh İşrak; Tahran: Müessese-i ...
 • Nasr, Seyyid Hüseyin; Se Hekim-i Müselman; Ahmed Aram çevirisi; Tahran: ...
 • Raib, Ebu’l-Kasım; el-Müfredat-i fi Garibu’l-Kuran; el-Mektebetu’l-Murtezeviye, tarihsiz ...
 • Sadî, Muslihiddin; Gülistan; Muhammed Ali Furuğî mukaddimesi ve tashihiyle; Tahran: ...
 • Sadru’l-Müteellihin Şirazî, Muhammed; Şerh-i Usul-i Kafi; Tahran: Mahmudî, tarihsiz ...
 • Sadru’l-Müteellihin Şirazî, Muhammed; el-Esfaru’l-Erbaa; Kum: Mustafavî, ۱۳۷۸ k ...
 • Sadru’l-Müteellihin Şirazî, Muhammed; El-Mebde ve’l-Mead ...
 • Sadru’l-Müteellihin Şirazî, Muhammed; Mefatihu’l-Gayb; Molla Ali Nurî’nin talikatıyla; Tahran: Vezaret-i ...
 • Safa, Zebihullah; Tarih-i Edebiyat der İran; Tahran: Danışgah-ı Tahran, ۱۳۶۳ ...
 • Seccadî, Seyyid Cafer; Tercüme ve Şerh-i Hikmetu’l-İşrak; Tahran: Danışgah-ı Tahran ...
 • Sıddık, İsa; Tarih-i Ferheng-i İran; Tahran: Danışgah-ı Tahran, ۱۳۵۵ ...
 • Sühreverdî, Abdu’l-Kahir; Evarif ve’l-Maarif; Beyrut: Daru’l-Kitabi’l-Arabî, ۱۴۰۳ ...
 • Şehruzî, Şemseddin; Şerh-i Hikmetu’l-İşrak; Hüseyin Ziyayi Turbetî tashihiyle; Tahran: Müessese-i ...
 • Şerif Kureyşî, Bâkır; Nizam-ı Terbiyeti-yi İslam; Tahran: Fecr ...
 • Şerif, Meyan Muhammed; Tarih-i Felsefe der İslam; Tahran: Merkez-i Neşr-i ...
 • Şeyh İşrak; Yahya bin Habeş ; Mecmua-yı Musannifat (Arapça); Henry ...
 • Şeyh İşrak; Yahya bin Habeş; Mecmua-yı Musannifat (Farsça); Seyyid Hüseyin ...
 • Şeyh İşrak; Yahya bin Habeş; Se Risale; Necefkulu Habibî tashihi ...
 • Tahranî, Aga Bozorg; ez-Zeria; ۲۶ cilt, Beyrut: Daru’l-Ezva, ۱۴۰۳ ...
 • Tebrizî, Maksut Ali; Tercüme-i Nüzhetu’l-Ervah; Tahran: İntişarat-ı İlmi ve Ferhengi, ...
 • نمایش کامل مراجع