تصفیه فیزیکی روغن ها و چربی های خوراکی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 58

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BPCONF05_004

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1401

چکیده مقاله:

روغن های خام به دست آمده از فرآوری دانه های روغنی قبل از مصرف به منظور جداسازی ترکیبات نامطلوب تصفیه می شوند. به منظور کاهش استفاده از ترکیبات شیمیایی، روش سنتی تصفیه قلیایی در اکثر موارد با روش تصفیه فیزیکی جایگزین شده است. متداولترین روش مورد استفاده تصفیه با بخار است. به منظور دست یابی به روغن تصفیه شده با کیفیت بالا، کیفیت روغن خام بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر آن لازم است فسفولیپیدها و فلزات سنگین از طریق صمغ زدایی و رنگ دانه ها از طریق بیرنگ سازی به طور موثر مورد جداسازی قرار گیرند. مهمترین اقدام کاربرد بخار فوق گرم ۱ تحت شرایط فشار پائین و دماهای بالاتر از ۲۲۰ درجه سلسیوس است. در نتیجه، اسیدهای چرب آزاد و ترکیبات فرار نامطلوب حاصل شده در اثر شکست ترکیبات ناشی از اکسیداسیون لیپیدها حذف می شوند. یکی از معایب این روش از دست رفتن توکوفرول ها است. لازم است واکنشهای جانبی به ویژه ایزومراسیون اسیدهای چرب چند دارای چند پیوند دوگانه (غیر اشباع) به حداقل ممکن کاهش یابد. کیفیت روغن به دست آمده از طریق تصفیه فیزیکی مشابه محصول حاصل از تصفیه قلیایی است در حالیکه افت روغن و آلودگی محیط زیست در روش فیزیکی کمتر است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فریبرز سیف الهی

دانشجوی دکتری فناوری غذایی، گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران مدیر تحقیق و توسعه، شرکت مارگارین، تهران

مهناز عاملی

مدیر ارشد تحقیق و توسعه، شرکت مارگارین، تهران