طراحی محتوای آموزشی نوین مبتنی بر شیوه پدیدارنگاری برای مبحث واکنش های اکسایش-کاهش

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHMD-2-3_002

تاریخ نمایه سازی: 2 آذر 1401

چکیده مقاله:

پدیدار نگاری روشی است در زمره روش های پژوهش کیفی که در حیطه پارادایم تفسیری جای دارد. این روش در دهه ۱۹۷۰ در دانشگاه گوتنبرگ سوئد ایجاد شد و هدف آن دستیابی به درکی عمیق از مفاهیم متفاوت یک پدیده در نزد افراد مختلف می باشد. اساس این روش مبتنی بر این اصل است که افراد مختلف می توانند تجارب و یا مفاهیم متفاوتی از یک پدیده دریافت نمایند. استفاده از پدیدار نگاری در علوم تجربی مانند شیمی می تواند به مثابه کشف جنبه های متفاوت این علم باشد. از این رو در تحقیق حاضر ما در تلاش هستیم تا با تلفیق آموزش الکتروشیمی و مبحث واکنش های اکسایش-کاهش و بهره گیری از تجربیات یادگیرندگان به آموزش هرچه بهتر این علم کمک کنیم. محتوایی مبتنی بر پدیدارنگاری طراحی و تدریس شد. پرسشنامه ای حاوی ۳۳ سوال طراحی و پس از ارزیابی و تایید آن، برای ارزیابی کارایی روش ارائه شده استفاده گردید. ضریب دشواری، ضریب تمیز و ضریب هماهنگی درونی سوالات پرسشنامه، توسط روش پیش آزمون-پس آزمون ارزیابی و با کمک نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاصله کارامدی روش پدیدارنگاری در تدریس مبحث واکنش های اکسایش-کاهش تایید کردند.

نویسندگان

معصومه قلخانی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

محمدرضا خدارحم

دانشجوی کارشناسی ارشد، ایران، تهران،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی