کارآفرینی اجتماعی "معیار توسعه پایدار "

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 208

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EINB06_046

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

کارآفرینی از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، به طوری که پیتر دراکر، مک کله لند، توماس بکلی و دیوید برید نظرات متفاوت و گوناگونی درخصوص مفهوم کارآفرینی ارائه کرده اند. برخی از محققان در مورد هدف و انگیزه کارآفرینان مطالعاتی داشته اند و بعضی دیگر خصوصیات و ویژگی های آنان را مورد مطالعه قرار داده اند. کارآفرینی به مفهوم اجتماعی کمتر کانون توجه نظریه پردازان مدیریت و اقتصاد قرار گرفته است و مطالعات و بررسیهای انجام شده نیز حاکی از آن است که به این بخش از کارآفرینی توجهی نشده و اکثر مطالعات و پژوهشها در زمینه کارآفرینی به مفهوم اقتصادی آن مربوط می شود. این نوع کارآفرینی منفعت موسسه اجتماعی را با تصویری از انضباط، نوآوری و وابستگی اجتماعی بیان می دارد و ریشه در تعاملات انسانی و روابط اجتماعی بشری دارد. کارآفرینی اجتماعی پدیده یا نظریه جدیدی نیست بلکه پیدایش آن مقارن با به رسمیت شناختن و ایجاد موسسات و بنگاه هاست. اصطلاح »کارآفرینان اجتماعی« را جهت ایجاد ارزش اجتماعی به کار می برند و دارای خصوصیات و ویژگیهای خاص خود هستند؛ یعنی، عاملیت تغییر در بخش اجتماعی، پذیرش ماموریت برای ایجاد و بقاء ارزش اجتماعی، شناسایی و ترغیب فرصتهای جدید، به کارگیری فرآیند مستمر نوآوری و اقدام جدی به وسیله منابع در دسترس که در نهایت به ارزش سازی اجتماعی و بقاء موسسه اجتماعی منجر می گردد. از این رو، با توجه به ویژگیهای خاص و بارز کارآفرینان اجتماعی بایستی افرادی که صلاحیت کارآفرینی اجتماعی را دارند تشویق و به آنان پاداش داده شود تا قادر به فعالیت در زمینه های اجتماعی باشند .

نویسندگان

جلال جسور اجیرلو

گروه حسابداری ، واحدپار س آباد مغان ، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس آباد مغان ، ایران