بررسی عوامل موثر بر ریسک جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 33

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENSANI01_018

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ریسک جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی بوده است قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ بوده است طرح پژوهش این تحقیق از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی از طریق اطلاعات گذشته است. از طرف دیگر پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است در این ،تحقیق، تعداد ۳۴۲ شرکت با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از جدول دمورگان تعداد ۸۱ شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده خواهد شد برای نگارش و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز بخش مبانی نظری به گونه عمده از مجلات تخصصی داخلی و خارجی و برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز عمدتا از طریق بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری میشود در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از نرم افزار متلب استفاده شد. با توجه به نتیجه تحقیق؛ پیش بینی ریسک جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر اساس سیاست های بدهی تمرکز مالکیت مالکیت مدیریتی به صورت قابل قبول برآورد نشد پیش بینی ریسک جریان نقدی آزاد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بر اساس مالکیت ،نهادی مالکیت دولتی، اندازه شرکت و قابلیت سودآوری به صورت قابل قبول برآورد شد.

نویسندگان

سیدرضا موسوی

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایرا ن