موضوع: شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نحوه حسابرسی صورت های مالی دستگاه های اجرایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BEACONF03_118

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

حسابرسی فرآیندی منظم و با قاعده، جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع است. هدف حسابرس نیز، افزایش میزان اطمینان استفاده کنندگان نسبت به صحت اطلاعات مندرج در صورت های مالی است. این هدف با اظهارنظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورت های مالی از تمام جنبه های بااهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است، تامین میشود. با توجه تهیه صورت های مالی در دستگاه های اجرایی از سال ۵۹۳۱ تا کنون و بر اساس تبصره (۲) ماده (۴) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (پ)، ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۴۴۴/ت۵۵۳۷۶ ه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۵ هیات محترم وزیران) مبنی بر ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه حسابرسی صورت های مالی، شناسایی و رتبه بندی عوامل تاثیرگدار بر حسابرسی صورت های مالی در بخش عمومی ضروری به نظر میرسد. نتایج پژوهش نشان داد پنج عامل مهم تاثیرگذار برحسابرسی صورتهای مالی از گروه های ذکر شده عبارتند از »صلاحیت حرفه ای، مبلغ درآمدهای عمومی و اختصاصی، آیین رفتار حرفه ای، داشتن نیروی ماهر و کافی در بخش تنظیم حساب و پشتوانه قانونی«.

کلیدواژه ها:

حسابرسی صورت های مالی ، دستگاه های اجرایی ، ذی حسابان ، شناسایی و رتبه بندی

نویسندگان

مهدی مظاهری

دانشجوی ارشد مدیریت مالی دانشگاه یزد