بررسی تغییرات سه ماهه برخی پارامترهای آب تالاب هامون پوزک در سال ۱۳۹۸

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 36

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF07_109

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

تالاب بین المللی هامون یکی از تالاب های مهم دنیا و بزرگ ترین دریاچه آب شیرین در سراسر فلات ایران به حساب می آید. این دریاچهاز سه بخش به نام های هامون پوزک در شمال شرقی هامون صابوری در شمال و هامون هیرمند در غرب و جنوب غربی سیستانتشکیل شده است. خشکسالی های اخیر سبب نوسانات فراوان در میزان آب ورودی به تالاب هامون شده و وجود ایننوسانات حساسیت و شکنندگی این اکوسیستم را بیش از پیش کرده است. مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تغییرات سه ماهه برخیپارامترهای کیفی آب تالاب هامون پوزک بپردازد. برای این منظور نمونه برداری در طی سه ماه اردیبهشت مرداد و تیر ۱۳۹۸ درتالاب هامون پوزک انجام شد. سه ایستگاه در نظر گرفته شد و ماهانه از آنها نمونه برداری صورت گرفت. روش کار نمونه برداری وآزمایشگاهی بر اساس روش های استاندارد بود. سنجش دمای هوا و دمای سطح آب در محیط و با استفاده از دماسنج دیجیتال صورت گرفت. اسیدیته آب با استفاده از PH متر پرتا در محل ایستگاه ها انجام شد هدایت الکتریکی و TDS آب نیز در محل و با استفاده از دستگاه های پرتال صورت گرفت. عمق آب هر ایستگاه نیز ثبت شد. اندازه گیری پارامترهایی قلیائیت کل و سختی کل با دستگاه فتومتر پالین تست ۸۰۰۰ اندازه گیری شد. با عبور از بهار و ورود به تابستان فاکتورهای دما، عمق و PH آب کاهش یافت اما این تغییرات ازنظر آماری معنی دار نبود. در مقابل فاکتورهای TDS,EC قلیائیت و سختی کل آب افزایش یافت. اما این افزایش تنها در فاکتورهای TDS,EC و قلیائیت معنیداربود. بررسی حاضر نشان داد در تالاب هامون پوزک باعبور از فصل بهار و ورود به فصل تابستان شدت تابش خورشید افزایش یافته، بر دمای هوا افزوده شده و میزان تبخیر بشدت افزایش می یابد، از سوی دیگر کاهش و قطع جریان آب های ورودی به تالاب سبب می گردد سطح آب تالاب کاهش یابد. با افزایش دمای آب و کاهش عمق آب پارامترهای دیگر آب نظیر اسیدیته، EC,TDS سختی و قلائیت نیز دست خوش تغییر می گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی خسروانی زاده

استادیار گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، پژوهشگاه زابل، زابل.

عبدالعلی راهداری

استادیار گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، پژوهشگاه زابل، زابل.

ساحل پاکزاد توچایی

استادیار گروه اکوسیستم های طبیعی، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، پژوهشگاه زابل، زابل

سمیه میرشکاری

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه زابل، زابل.