CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزشیابی از برنامه های درسی مرتبط با کارآفرینی در دوره آموزش عمومی

عنوان مقاله: ارزشیابی از برنامه های درسی مرتبط با کارآفرینی در دوره آموزش عمومی
شناسه ملی مقاله: JR_JSR-19-73_008
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

نیلوفر مرتضی نژاد - استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

خلاصه مقاله:
ارزشیابی عنصری مهم و اساسی در تمام برنامه های درسی قلمداد می شود؛ این مولفه در مواردی که برنامه درسی جنبه عملی و کاربردی دارد، پیچیدگی و گاه ابهام بیشتری دارد. در این مقاله، عنصر ارزشیابی برنامه های درسی مرتبط با کارآفرینی از طریق دو رویکرد تطبیقی و سنتزپژوهی مورد بررسی قرار گرفته است .در بخش تطبیق، ابتدا وضعیت موجود در ایران توصیف، سپ،س وضعیت مطلوب در کشورهای پیشرو ترسیم و در نهایت، مقایسه انجام پذیرفته است در مرحله سنتزپژوهی نیز کلیه مطالعات داخلی و خارجی مرتبط طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ بررسی و از بطن آنها نسبت به سنتز و ترکیب یافته های پژوهشی اقدام شده است. طبق یافته های تحقیق، در کشور ایران براساس اسناد و راهنماهای معلم کتاب های مرتبط با کارآفرینی، انواع آزمون های قلم-کاغذی، کارپوشه، مشاهده، نمونه کار و ... برای این درس مناسب هستند. لیکن در کشورهای پیشرو و نیز یافته های تحقیقاتی، علاوه بر موارد فوق الذکر، رقابت های داخل و بین مدرسه ای و نیز راه اندازی کسب و کارهای کوچک شبیه سازی شده نیز به عنوان روش های ارزشیابی مورد تاکیدند. از سوی دیگر استفاده از  آزمون های روانشناختی به ویژه آزمون انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در تعیین ویژگی های کارآفرینانه و اقدام نسبت به تقویت و پرورش آنها مهم است.

کلمات کلیدی:
ارزشیابی, برنامه درسی کارآفرینی, رویکرد تطبیقی, سنتزپژوهی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1557198/