اقتصاد سیاسی بین المللی قدیم و جدید

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSPR-5-51_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

چکیده مقاله:

اقتصاد سیاسی بین المللی قدیمی در سال های ۱۹۶۰ ، پیامدهای سیاسی وابستگی اقتصادی را در یکمسیر تحلیلی سست و شکننده اما خلاقانه مورد بررسی قرار داد. اقتصاد سیاسی بین المللی جدید کهدر رویکرد سیاست اقتصادی باز گنجانده شده بود، مشکلتر بوده و دارای خاصیت یکپارچه سازی اقتصادسیاسی تطبیقی و بینالمللی در یک چارچوب مشترک است. اما هر دو کمتر به این مسئله می پردازندکه منافع چگونه ساخته میشوند و چگونه سیاست ها در معرض فرایندهای نفوذ بین المللی قرارمی گیرند و به گونه ای قابل توجه، تمایلی به تمرکز بر تغییرات عمده در سیاست های جهانی ندارند؟اقتصاد سیاسی بین المللی باید به این واقعیت دست یابد که توسعه اقتصادی واقعی در مقیاس جهانیدر حال وقوع است و بر نقش چین، نوسانات بازارهای مالی و انرژی، نقش بازیگران غیر دولتی وپیامدهای اینترنت برای تجزیه و تحلیل قدرت بپردازد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد سیاسی بین المللی ، وابستگی نامتقارن ، اقتصاد سیاسی تطبیقی ، تغییر در سیاست های جهانی

نویسندگان

محسن سلطانی

دانشجوی دکترای جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

حامد جاویدتهرانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

شقایق برادران مطیع

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد