بررسی رابطه هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی با عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه منطقه ۷ تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 133

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_450

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی بر عملکرد مدیران مدارس میباشد. جامعه مورد پژوهش تمامی مدیران مدارس متوسطه اول و متوسطه دوم منطقه ۷ شهر تهران که مجموعا ۹۵ نفر می باشند و در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مدیریت دبیرستان اشتغال دارند. در این پژوهش از روش همبستگی توصیفی استفاده شده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از روش میدانی استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه۲۵ استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین هوش هیجانی و فرهنگ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس متوسطه رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

هوش هیجانی ، فرهنگ سازمانی و عملکرد شغلی مدیران.

نویسندگان

محمدرضا خدابنده شهرکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه تهران مرکز