تاثیر آموزش بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری شهر قائم شهر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 213

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_114

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر آموزش بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری شهر قائم شهر بوده است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شهرداری قائمشهر تشکیل میدادند که تعداد آنها برابر با ۸۰۰ نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۲۶۰ نفر تعیین شد و پرسشنامه ها بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در بین نمونه ها توزیع گردید. نتایج به دست آمده نشان داد آموزش در شهرداری قائمشهر وضعیت مناسبی دارد. وضعیت رفتار شهروندی سازمانی شهرداری نیز متوسط به دست آمد. علاوه بر این رابطه آموزش با رفتار شهروندی سازمانی تایید شد.

نویسندگان

انیس چلاوی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

ثنا صفری

استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب