بررسی راه ها و شیوه های مقابله با مشکلات در بوستان و گلستان سعدی براساس شیوه های مساله مدار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 106

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF07_107

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

بشر همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود ناگزیر از رویارویی با بحرانها و چالشها و رفع مشکلات بوده است و مهارتهای مختلفی در این زمینه کسب کرده است. هدف این مقاله بررسی مهارتها و شیوه های مقابله ای مساله مدار بر اساس نظریه روانشناختی فالکمن و لازاروس در بوستان و گلستان سعدی است که از برجستهترین کتب تعلیمی ادب فارسی به حساب میآید و آموزش از طریق داستانها و تمثیلات و حکایات این کتاب به شیوه غیرمستقیم نتیجه ای بسیار کارآمد در پی خواهد داشت . روش کار در این مقاله تحلیلی-توصیفی و به شیوه کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان میدهد که شیوه های مقابله با فشارهای روانی و مشکلات در کتاب بوستان و گلستان سعدی تا حد بسیار زیادی با شیوه های مقابلهای مساله مدار بر اساس نظریه روانشناختی فالکمن و لازاروس قابل انطباق است.

کلیدواژه ها:

شیوه مقابله مساله مدار ، نظریه روانشناختی فالکمن و لازاروس ، ادب تعلیمی ، بوستان و گلستان سعدی

نویسندگان

فاطمه دریکوند

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران