مدل های ارزیابی رابطه مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی و شغلی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 90

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_268

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

چکیده مقاله:

مهندسی مجدد سبب می شود تا هر سازمان به بازنگری پیرامون آنچه باید در جریان باشد، بپردازد، این امر درراستای اهداف سازمانی است و برای تمامی سازمانها به ویژه سازمان های دولتی امری اجتناب ناپذیر است، چراکهسازمانها در راستای حفظ و بقای خود نیاز دارند تا اهداف و استراتژی های خود را مورد بازبینی و مهندسی مجددقرار دهند. مقاله حاضر با هدف مطالعه مدل های ارزیابی رابطه مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی و شغلی انجامشده است، روش مورد استفاده در تحقیق حاضر استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای بوده است.

کلیدواژه ها:

مدل های ارزیابی ، مهندسی مجدد ، عملکرد سازمانی و شغلی

نویسندگان

علیرضا مقدسی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا (علیه السلام)

هاشم مهربان

دانشجوی کارشناسی ارشد مد یر یت دولتی موسسه آموزش عالی عطار

سیدابوالفضل موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی موسسه آموزش عالی عطار