مطالعه تطبیقی تطابق کالا در بیع در حقوق ایران و اسناد بین المللی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOU-5-11_010

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401

چکیده مقاله:

وضع پیچیده «روابط» در حوزه حقوق خصوصی علی الخصوص «معاملات» موضوعی است که امروزه نمیتوان آن را نادیده گرفت. معاملات بیشماری روزانه انجام می پذیرد که پاره ای از آنها به درستی انجام نمی شود. عدم انطباق کالای موضوع معامله با شرایط پیشبینی شده از جمله بیع هایست که باعث بروز اختلاف میان طرفین شده و آثار حقوقی خاصی را برفروشنده، خریدار و حتی اشخاص ثالث تحمیل میکند. قوانین و رویه های مشخصی در حقوق ایران و جامعه حقوق بین المللی نظیرکنوانسیون بین المللی ۱۹۸۰ وین که غالبا آنرا تنها سند بین المللی مرتبط با بیع می شناسند ارایه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بطور کلی، وجوه اشتراک حقوق داخلی با کنوانسیون بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد. درحقوق ایران تسلیم مبیع مطابق با قرارداد از حیث کمیت بر حسب اینکه موضوع انتقال عین معین باشد یا کلی، شرایط و ضمانت اجرایی متفاوتی خواهد داشت، در حالیکه کنوانسیون به طوری کلی قاعده ای مقرر نموده است.در صورت سکوت قرارداد در خصوص شرایط قراردادی( نظیرکمیت ، کیفیت،...) کنوانسیون ضوابطی تکمیلی و غیر قراردادی را برای تعیین مطابقت کالا با قرارداد مقرر نموده و بایع را مسئول می داند و برای اینکار نیز وجود یک سری شرایط ماهوی را نیزضروری می داند، ولی درحقوق ایران اگر هدف خاصی در قرارداد بیان نشده باشد صرف اطلاع فروشنده باعث مسولیت وی نخواهد شد.

نویسندگان

خسرو ابراهیمی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دوبی، امارات.

بهشید ارفع نیا

دانشیار، گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

علی آل بویه

استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.