سواد رسانه ای و کاهش اضطراب اطلاعاتی در فعالان حوزه بورس: مطالعه ی موردی دانشجویان دانشگاه های دولتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 367

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MILS02_003

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1401

چکیده مقاله:

بازار معاملات بورس و اوراق بهادار از مهمترین بازارهای مالی-اطلاعاتی هر کشور هستند، اساس نوسانات در این بازار را اطلاعات و اخبار تشکیل می دهد، به این ترتیب که گاهی خبری کوتاه تاثیری عمیق بر بازارهای معاملاتی می گذارد و موجب فراز و فرود قیمتی را در این بازارها می شود؛ از سوی دیگر امروزه سرعت و تنوع دسترسی به اخبار بصورت بروز از کانالهای مختلف به خصوص شبکه های اجتماعی افزایش یافته است و لذا بنظر می رسد قدرت تشخیص و تصمیم گیری درست از این اخبار در موفقیت مالی و ریسک پذیری صحیح در بازار بورس می تواند موثر باشد، لذا هدف این تحقیق شناسایی میزان و نحوه تاثیر سواد رسانه ای فعالان حوزه بورس در کاهش اضطراب اطلاعاتی آن ها و در نتیجه تصمیم گیری های هیجانی آن ها است. برای نیل به این هدف دو سئوال عمده مطرح می شود که این تحقیق به آن ها پاسخ خواهد داد: ۱) وضعیت سواد رسانه ای و اضطراب اطلاعاتی فعالان حوزه ی بورس ایران چگونه است؟ ۲) مهارت های سواد رسانه ای چگونه و چقدر در کاهش اضطراب اطلاعاتی فعالان این حوزه موثر است؟برای نیل به هدف و پاسخگویی به سوالات این تحقیق از رویکرد کمی و روش پیمایشی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل ۳۰ سوال از تلفیق دو حوزه ی اضطراب اطلاعاتی و سواد رسانه ای است که شامل سه بخش است بخش اول سنجش سواد رسانه ای، بخش دوم سنجش اضطراب اطلاعاتی و بخش سوم سنجش ارتباط این دو عامل. این پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج بخشی تنظیم گردیده است. جامعه این تحقیق دانشجویان دانشگاه های دولتی فعال حوزه بورس و اوراق بهادار تهران است، با توجه به این که تعداد دقیق این افراد مشخص نیست حداقل تعداد نمونه مورد پذیرش در مطالعات کمی مدنظر قرار گرفته است و در این تحقیق ۱۲۰ دانشجو به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند که از دانشگاه های دولتی تهران انتخاب شده اند. تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد که سواد رسانه ای در سطوح دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر بوده است همچنین سن نیز در بهبود مهارتهای سواد رسانه ای موثر بوده است، و یافته ها نشان دادند که سواد رسانه ای ارتباط مستقیم و منفی و معنی داری با کاهش اضطراب اطلاعاتی افراد دارد، به این معنی که هرچه سواد رسانه ای افراد در سطح بهتری باشد اضطراب اطلاعاتی آن ها پایین تر خواهد بود. با توجه به نقش بازارهای سرمایه در رشد اقتصادی جوامع و استقبال نسبی دانشجویان از این بازارها به نظر می رسد آشنایی این افراد با مهارت های سواد رسانه ای و بهره گیری درست آن ها از اخبار و اطلاعات موجود می تواند موجب کاهش اضطراب اطلاعاتی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی در آن ها شد و لذا میزان ریسک معاملات را تا حدود قابل قبولی کاهش و تصمیم گیری صحیح را در میان آن ها افزایش دهد.

نویسندگان

مهشید التماسی

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران