تحلیل سیاست های پلیسی در پرتو رویکرد مدیریت گرایی کیفری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 291

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CLSJSR01_034

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

چکیده مقاله:

پلیس مانند سایر نهادهای نظام عدالت کیفری، در دهه های اخیر با فقدان کارآیی و اثربخشی مواجهه شده است. این امر به نوبه خود منجر به کم رنگ شدن اعتماد عمومی و مشروعیت این نهاد در نزد افکار عمومی کشورهای مختلف شده است. بنابراین ضرورت اصلاح پلیس امری است که از دهه ۱۹۸۰ تحت لوای الگوی مدیریت گرایی به رسمیت شناخته شده و سیاست ها، راهبرد ها و برنامه های پلیسی را متحول کرده است. اندیشه مدیریت گرایی که بر مبنای مفاهیمی همچون مشتری مداری، مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی عملکرد، مدیریت مشارکتی، صرفه جویی و ... استوار است به سیاست های پلیسی ایران نیز راه یافته است. هدف از این مقاله، تحلیل رویکرد مدیریت گرا در سازمان پلیس ایران با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعات به روش نمونه پژوهی است. نتایج این تحلیل حاکی از وجود جلوه های مدیریت گرایی در پلیس ایران است. این جلوه ها دربردارنده کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در این سازمان، مشارکت بخش خصوصی در تامین امنیت و پلیس های تخصصی است به علاوه، این رهیافت شاخص های موفقیت، چشم انداز ماموریت و اهداف، تجدید ساختار اداری پلیس و تدوین الگوی استاندارد ارزیابی و مدیریت عملکرد را مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

راضیه قاسمی

استادیار گروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد تیران