بررسی شیوه ها و راهکارهای پیشگیری تقنینی و اخلاقی کشورها در جرائم سایبری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 237

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CLSJSR01_014

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1401

چکیده مقاله:

باتوسعه وتحول اینترنت، جرائم اینترنتی نیزدرسطح بین المللی افزایش یافته است.جرایم سایبری دربیشتر کشورهای جهان به عنوان یک معضل اخلاقی حادتلقی می گردد ودولت ها درصدد راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع این تهدیداخلاقی میباشند.جرایم اینترنتی بااشکال مختلفی صورت میپذیردازجمله این رفتارهای غیر اخلاقی، کلاهبرداری اینترنتی، جاسوسی اینترنتی، سوء استفاده ازشبکه های تلفنی و کارتهای اعتباری، واردکردن ویروس به کامپیوترها، جرایم علیه محرمانگی داده ها وسامانه های رایانه ای به عنوان جرایمی که حریم خصوصی اشخاص رامورد تعرض قرار داده وسبب ازبین رفتن محرمانگی داده ها میشودکه طبیعتا باسازوکارهای اخلاقی زندگی اجتماعی درتعارض است.به موازات طرح درحقوق داخلی درقلمرو اسناد بین المللی نیز قابل بررسی می باشند.بروزعمل مجرمانه غیر اخلاقی درفضای سایبری، اگر رویه قضایی جنایی درمعاهده ای قطعیت یابد، تمام کشورهای مشارکت کننده بایدبراساس یک اصل واحد کنترل داخلی و خارجی موثربرجرم، اعم از برنامه های پیشگیرانه ویا کیفری داشته باشند.لذااین نوشتار با رویکرد توصیفی وتحلیلی به بررسی سازکارهای تقنینی و اخلاقی کشورها در قبال جرائم رایانه ای دراسناد بین المللی انجام شده است.

نویسندگان

علی زلقی

گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحدتهران مرکزی دانشگاه آزاداسلامی تهران ایران

محمود مالمیر

گروه حقوق جزا وجرم شناسی واحداصفهان خوراسگان دانشگاه آزاداسلامی اصفهان ایران