اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOMC-19-1_003

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

یکی از مولفه های مهم نظام اداری هر کشور افشای فساد و سوء رفتارهای صورت گرفته در محیط کاری است. با اینکه عواملی همچون رهبری اقتدارگرا و حاکمیت فرهنگ سکوت کارکنان را به عدم افشای فساد ترغیب میکند، شجاعت اخلاقی آنان بر قصد برملا ساختن انحرافات بسیار تاثیرگذار است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر فاصله قدرت بر قصد افشاگری کارکنان با نقش میانجی شجاعت اخلاقی است. این تحقیق از لحاظ هدف کابردی، از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی همبستگی، و از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری تحقیق همه کارکنان شاغل در گمرک بندر شهید رجایی، به تعداد ۴۲۰ نفر، بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۲۰۰ نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه وتحلیل دادهها از مدلسازی ساختاری و نرمافزار AMOS استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل دادهها نشان داد کارکنانی که به قدرت مدیران باور بیشتری دارند و آنان را در انجام دادن امور مبسوطالیه میدانند سکوت هوشمندانه را در پیش می گیرند و از صحبت کردن درباره انحرافات پرهیز میکنند. همچنین، کارکنانی که شجاعت اخلاقی بالاتری دارند، بهرغم همه محدودیتها و احتمال آسیب دیدن، خود را به افشای فساد ملزم میدانند. سرانجام اینکه شجاعت اخلاقی می تواند به رغم وجود فاصله قدرت در سازمان به قصد افشاگری کارکنان بینجامد.

کلیدواژه ها:

شجاعت اخلاقی ، فاصله قدرت ، قصد افشاگری ، کارکنان بندر شهید رجایی

نویسندگان

رضا سپهوند

استاد، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران

امیر هوشنگ نظرپوری

دانشیار، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران

راضیه فعلی

دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • افشانی، مینو؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ سید نجمالدین موسوی (۱۳۹۷). ...
 • آقایی چادگانی، آرزو؛ نوشین احمدی (۱۳۹۵). «بررسی تاثیر تعامل بین ...
 • رحمانی، حلیمه؛ حسین رجب دری؛ ابوطالب رسولی (۱۳۹۷). «رابطه اخلاق ...
 • علی نقیان، نسرین؛ علی نصراصفهانی؛ علی صفری (۱۳۹۵). «تاثیر عوامل ...
 • منوریان، عباس (۱۳۸۷). فرهنگ سازمانی با تکیه بر مدل دنیسون، ...
 • ReferencesAfshani, M., Vahdati, H., Hakkak, M., & Mousavi, S. N. ...
 • Bartels, R. (۱۹۶۷). “A model for ethics in marketing”, Journal ...
 • Bickhoff, L., Sinclair, P. M., & Levett-Jones, T. (۲۰۱۷). “Moral ...
 • Comer, D. R. & Sekerka, L. E. (۲۰۱۸). “Keep calm ...
 • Comer, D. R. & Vega, G. (۲۰۱۵). Moral courage in ...
 • Dungan, J., Waytz, A., & Young, L. (۲۰۱۵). “The psychology ...
 • Gao, B., Li, X., Liu, S., & Fang, D. (۲۰۱۸). ...
 • Gray, S. J. & Vint, H. M. (۱۹۹۵). “The Impact ...
 • Hannah, S. T., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O. ...
 • Hannah, S. T., Avolio, B. J., & Walumbwa, F. O. ...
 • Hwang, D.B.K., Chen, Y., Staley, A. B., & Tsai, Y. ...
 • Jain, S. S. & Jain, S. P. (۲۰۱۸). “Power distance ...
 • Jones, A. & Kelly, D. (۲۰۱۴). “Whistle‐blowing and workplace culture ...
 • Khoshoei, M. S. (۲۰۱۴). “The Role of Organizational Virtue and ...
 • Kobuck, S. (۲۰۱۵). Moral Courage: A Requirement for Ethical Decision ...
 • Lachman, V. D. (۲۰۰۸). “Whistleblowing: Role of organizational culture in ...
 • Lavena, C. F. (۲۰۱۶). “Whistle-blowing: individual and organizational determinants of ...
 • Liu, S. M., Liao, J. Q., & Wei, H. (۲۰۱۵). ...
 • Luo, L., Tang, Q., & Peng, J. (۲۰۱۸). “The direct ...
 • May, D. R., Luth, M. T., & Schwoerer, C. E. ...
 • Miceli, MP., Near, JP., Dworkin, TM. (۲۰۰۸). Whistleblowing in organizations, ...
 • Monavarian, A. (۲۰۰۸). Organizational culture based on Denison model, Shiraz, ...
 • Near, J. P. & Miceli, M. P. (۲۰۱۶). “After the ...
 • Puni, A. & Anlesinya, A. (۲۰۱۷). “Whistleblowing propensity in power ...
 • Rahmani, H., Rajab Dori, H., & Rasouli, A. (۲۰۱۸). “The ...
 • Wang, J. J. & Lalwani, A. K. (۲۰۱۸). “The distinct ...
 • Zakaria, M. (۲۰۱۵). “Antecedent factors of whistleblowing in organizations”, Procedia ...
 • نمایش کامل مراجع