شبیه سازی روش سوراخکاری عمیق به منظور اندازه گیری تنش پسماند وبررسی پارامترها و اثرپلاستیسیته در فرآیند Deep-Hole Drilling

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 275

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_602

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی کیفیت ساختاری قطعات مهندسی باید تنش پسماند به عنوان عاملی مهم در نظر گرفته شود از این رو دقت ونحوه اندازه گیری این تنش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های نیمه مخرب متداول که امروزه مورد توجه می باشد , روش سوراخکاری عمیق (Deep Hole Drilling) است.اساس این روش آزادسازی مکانیکی کرنش (Mechanical Strain Relief) می باشد.در این مقاله ابتدا به شبیه سازی این فرایند پرداخته شده ونتایج حاصل با حل تئوری مساله مقایسه می شود. علاوه بر آن از مقایسه حل عددی با حل تحلیلی صحت شرایط و نحوه مدلسازی بررسی می شود. سپس به بررسی پارامترهای مختلف فرآیند پرداخته و موارد پیشنهاد شده از سوی شرکت VEQTER مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. در نهایت با توجه نتایج بدست آمده , مناسبترین پارامترهای فر آیند برای مساله مورد نظر ارائه می شود. نهایتا به بررسی تاثیراثر پلاستیسیته بر دقت نتایج بدست آمده از تکنیک DHD۱ پرداخته می شود . پس از حصول اطمینان ازصحت مدلسازی مربوطه و نیز بررسی دقت روش DHD در راستای ضخامت قطعه , مشاهده شدکه باتغییر پارامترهای فرآیند می توان دقت تکنیک را تاحدقابل ملاحظه ای افزایش داد . همچنین با افزایش میزان پلاستیسیته رفته رفته از دقت روش کاسته شده و با نزدیک شدن مقدار تنش پسماند به تنش تسلیم مقدار بدست آمده از شیوه سوراخکاری عمیق به هیچ عنوان جوابگو نخواهد بود.

نویسندگان

امیرحسین مجیدی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سعید حدیدی مود

استادیار،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد