بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود بر تقسیم

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,064

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_022

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

بررسی ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسه پیش بینی سود پر تقسیم بررسی میشود که فرضیه اصلیپژوهش به شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیه فرعی پژوهش هستند. در این اینجارائه صورتهای مالیموسسه کنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات در بازار حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابدسرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاهاقتصادی آنان می انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسه از امتیازهای متعلق به هر موسسه استفادهمی شود. بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که از سود از سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به۱۶۱ موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریق رگرسیون به روش اینتر و با نرم افزار آماریاس پی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بین ساختار موسسه سرمایه شرکت در موانع موسسهپیش بینی سود پر تقسیم رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران