CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه

عنوان مقاله: بررسی موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه
شناسه ملی مقاله: MABECONF04_019
منتشر شده در چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد ایران در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد صیادی - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
بررسی موسسه پیش بینی سود پر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه بررسی میشود که فرضیه اصلی پژوهشبه شمار می رود، تاثیر گزارشگری مالی فرضیه فرعی پژوهش هستند. در این اینجارائه صورتهای مالی موسسهکنترل شده است. از آنجا که به انتشار اطلاعات در بازار حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایهگذاران می توانند به سبد سرمایه گذاری بهینه دست یابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنانمی انجامد. برای سنجش متغییر صورتهای مالی موسسه از امتیازهای متعلق به هر موسسه استفاده می شود.بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالی موسسه که از سوداز سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۷موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته این پژوهش از طریق رگرسیون به روش اینتر و با نرم افزار آماری اسپی اس انجام شده است و به طور کلی نشان می دهد که بین موسسه پیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتیمدیریت موسسه رابطه معنادار وجود دارد.

کلمات کلیدی:
پیش بینی سود، سود موسسه حسابداری، تقسیم سود، اجتناب مالیاتی، کارهای شرکت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1549826/