بررسی ساختار موسسه حسابداری سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداریپیش بینی سود بر تقسیم سود عملیاتی مدیریت موسسه حسابداری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,041

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_015

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

بررسی ساختار موسسه حسابداری سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری پیش بینی سود بر تقسیم سودعملیاتی مدیریت موسسه حسابداری بررسی میشود که فرضیه اصلی پژوهش به شمار می رود، تاثیر گزارشگریمالی فرضیه فرعی پژوهش هستند.در این اینجا ارائه صورتهای مالی موسسه کنترل شده است.از آنجا که به انتشاراطلاعات در بازار حجم داد و ستد اوراق بهادار افزایش می یابد سرمایه گذاران می توانند به سبد سرمایه گذاریبهینه دست یابند که این امر خود به افزایش ثروت و رفاه اقتصادی آنان : انجامد.برای سنجش متغییر صورتهایمالی موسسه از امتیازهای متعلق به هر موسسه استفاده می شود. بررسی سود حسابداری بر ارائه صورتهای مالیموسسه که از سوداز سال های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مربوط به ۱۶۸ موسسه برتر بورس استفاده شده است. یافته اینپژوهش از طریق رگرسیون به روش اینتر و با نرم افزار آماری اس پی اس انجام شده است و به طور کلی نشاندهد که بین ساختار موسسه حسابداری سرمایه شرکت در موانع موسسه حسابداری پیش بینی سود بر تقسیمسود عملیاتی مدیریت موسسه حسابداری رابطه معنا دار وجود دارد.

نویسندگان

سجاد صیادی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران