بررسی تاثیر رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی نوآوری در شرکت مپنا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MABECONF04_003

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

چکیده مقاله:

نوآوری به عنوان یکی از منابع حیاتی و کلیدی مزیت رقابتی در محیط در حال تغییر فزاینده امروز محسوب می شود. طبق نظر محققان مدیریت، قابلیت نوآوری یکی از مهمترین عوامل موثر بر عملکرد یک سازمان است بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی نوآوری در شرکت مپنا پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. از پرسشنامه برای بررسی موضوع پژوهش استفاده شد. پرسشنامه در بین ۱۵۰ نفر از کارکنان و مدیران شرکت مپنا به روش تصادفی ساده پخش گردید و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS داده ها تحلیل شد. نتایج نشان می دهد رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی نوآوری در شرکت مپنا تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلیدواژه ها:

رهبری دانش محور - توسعه منابع انسانی - مزیت رقابتی پایدار - نوآوری

نویسندگان

بهناز امرائی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی, دانشگاه غیر دولتی ایوانکی

مهدیه توسلی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فریده بیرانوند

دانشجو دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

پریسا یکتا سرشت

دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب