مروری بر کاربرد جاذبهای تهیه شده بر پایه سیلیکا ائروژل جهت جداسازی فلزات سنگین از آب

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 297

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE10_034

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

چکیده مقاله:

پسابهای حاوی فلزات سنگین بصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق برخی فعالیتهای صنعتی و طبیعی وارد محیطزیستمیشوند. مقادیر بالای فلزات سنگین در آب بدلیل عدم کنترل و ضعف در مدیریت پسماندها حاصل از توسعه برخی صنایع همچونصنعت آبکاری و فرآیندهای معدن ی ایجاد میشوند. ائروژلها به ویژه سیلیکا ائروژل بدلیل داشتن خواص سطحی مناسب و ظرفیتجذب بالا قادر به جذب آلاینده ها از جمله فلزات سنگ ین هستند. در این مقاله مروری اطلاعات مطالعات گذشته در مورد حذف فلزاتسنگین از آب و پساب با استفاده از جاذبهای سیلیکا ائروژلی خلاصه شده است. همچنین شرایط انجام آزمایش، مدل ایزوترم وسینتیک متناسب با داده های آزما یشگاهی نیز ارائه شده است. نتایج ارائه شده توسط محققان نشان میدهد که سیلیکا ائروژل به سهصورت خالص، عاملدار شده و کامپوزیت توانایی لازم جهت کاربرد در تصفیه آب و فاضلاب را دارد.

نویسندگان

حسن عابدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز مرکز تحقیقات پدیده های انتقال، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

جعفرصادق مقدس

استاد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز