کاربردهای هوش مصنوعی در صنعت نفت

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 195

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE10_015

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق به دست آوردن درک بهتری از کاربرد هوش مصنوعی ) ۱AI ( در زنجیره تامین نفت و گاز است.هوش مصنوعی در سالهای اخیر در تمام مراحل به صحنه تحقیقاتی و صنعتی بازگشته است، افزایش شدید کار مبتنی برهوش مصنوعی پتانسیل خود را برای تبدیل شدن به مسیری برای آینده در تقریبا همه رشته ها نشان داده است. در صنعتنفت و گاز، فناوری هوش مصنوعی نیز بدون شک ستاره درخشان جدیدی است که توجه محققان را به خود جلب می کند.کاربرد هوش مصنوعی در موضوعات مهم در سه بخش بالادستی، میان دستی و پایین دستی بررسی شده است.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل انجام شده، بینش های مهمی را در مورد پویایی پیاده سازی هوش مصنوعی در صنعتنفت و گاز نشان داد. علاوه بر این، توصیه های مختلفی برای مدیران فناوری، سیاستگذاران، متخصصان و رهبران در صنعتنفت و گاز برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز هوش مصنوعی ارائه شد.موضوعات مورد بحث در این تحقیق شامل کاربرد هوش مصنوعی در پیشبینی دینامیکی تولید میدان نفتی، دربهینه سازی توسعه، در شناسایی نفت باقیمانده، در شناسایی شکستگی و استفاده از هوش مصنوعی در بهبود بازیافت نفتاست. در نهایت، بر اساس تجزیه و تحلیل و بررسی، توصیه ها و جهت گیریهای بالقوه کاربرد هوش مصنوعی در توسعه میداننفتی ارائه شد.

نویسندگان

علی اصغر روحانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

رضوان محمدآبادی

پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده توسعه فناوری های پالایش