حقوق بشر درعربستان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCLAW03_010

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

وضعیت حقوق بشر در عربستان چالشی پیچیده است، ولی سنجش دورنمای آن چندان دور از دسترس نیست. دورنمای حقوقبشر در عربستان را می توان از سه منظر عمده بررسی کرد: از منظر نظام حقوقی، نظام کشوری و نظام بین المللی از منظر نظام حقوقی، نخستین پایه حقوق بشر که حاکمیت قانون حقوقی، نخستین پایه حقوق بشر که حاکمیت قانون پیش زمینه پاسداشت حقوق بشر است که در آغاز در قانون اساسی و زیر نام حقوق ملت یا حقوق شهروندان بیان می شود.بیشتر کشورهایی که چالش حقوق بشری دارند، از دید حاکمیت قانون و وجود قانون های بایسته، چالشی ندارند، بلکه در رفتارقانون مدار و پاسداشت حقوق بشر در عمل با چالش روبرو هستند، ولی عربستان خشت حاکمیت قانون را در ساخت نظام حقوقیخود ندارد و همین ویژگی، این کشور را به عنوان یک پدیده موردی و انگشت نما در جهان نو می شناساند

نویسندگان

حمیدرضا به گذر

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مفید