تجویز و اجرای بازی های بومی محلی برای بهبود اختلال نارسا نویسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSPORT06_039

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

اختلال نارسا نویسی یک اختلال یادگیری است که فرد در آن با مشکلات نوشتاری همچون نامنظم نویسی، دستخط نامشخص،عدم تناسب ، متناقض نویسی و ... مواجه است که در بعضی موارد به دلیل ضعف در عضلات کوچک وبزرگ وعدم هماهنگی بین چشم و دست رخ می دهدو چون یک اختلال محسوب میگردد تنها میتوان آن را بهبود بخشید. در این مقاله ی پژوهشی موردی ما به بررسی تاثیر ورزشهای بومی محلی بر روی سه کودک ۸ - ۹ ساله پرداختیمکه دارای اختلال نارسانویسی بودند و هم زمان به تقویت عضلات ظریف انگشتان و تحریک اعصاب پرداختیم اینپژوهش از نوع یک سو کور و دارای پس آزمون و پیش آزمون است که در پیش آزمون آزمودنی ها دارای اشتباهاتاملایی با میانگین ۲۶/۶۶ از ۵۰ کلمه بودند و بعد از ۸ جلسه تمرین ودر آزمون دوم دارای میانگین ۱۴/۶۶ اشتباه املاییاز ۵۰ کلمه بودند و داده ها توسط نرم افزار SPSS ) ویرایش شانزدهم( با میزان اثر پذیری p≥۰/۰۵ بررسی شدند. کهپس از هشت هفته تمرین ورزشهای بومی محلی p=۰/۰۰۹) ( برای داده های کمی به دست آمد وداده های کیفی نیزبهبود یافته بودند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شیدا مرشدی

دانشجوی کارشاسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز

شایان مدرسی

دانشجوی کارشاسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز

محمد اسدی

دانشجوی کارشاسی ارشد فیزیولوژی ورزشی بالینی موسسه ی آموزش عالی زند شیراز