مدلسازی و کنترل سیستم کروز کنترل خودرو با استفاده از فیدبک حالت و رویتگر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 100

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_014

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، سیستم کروز کنترل خودرو مدلسازی شده است. این مدل غیرخطی است، بنابراین حول نقطه ی کاری،خطی سازی انجام شده و سپس فضای حالت خطی آن به دست آمده است. این فضای حالت مرتبه دو است؛ اما به خاطرتاخیری که در سیستم وجود دارد؛ تابع تبدیل متناظر آن به مرتبه سه تبدیل می شود. در این مرحله تحقق فضای حالتبرای تابع تبدیل نوشته شده و سپس پایداری آن با استفاده از معیار لیاپانوف و محل مقادیر ویژه تایید می شود. همچنینکنترل پذیری و رویت پذیری سیستم نیز تایید می گردد. هدف در این مقاله تنظیم است؛ پس زمان نشست به عنوان هدفکنترلی در نظر گرفته شده است. ابتدا رفتار مدار باز بررسی شده و سپس با محاسبه ی قطب های مداربسته با فیدبک حالت،کنترلر تنظیم طراحی می گردد. در نهایت تاثیر محل قطب های مداربسته با فیدبک و رویت گر مرتبه کاهش یافته در چندحالت مقایسه شده اند و مشاهده شد که رویت گر نقش بسیار زیادی در تعیین رفتار سیستم دارد

نویسندگان

سیدمحمدحسین ستارزاده هاشمی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدمحمدعلی صداقت کشفی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک پردیس فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران