استخراج پارامترهای پیل سوختی غشای تبادل پروتون به کمک الگوریتم بهینه سازی کایوتی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCELEC07_008

تاریخ نمایه سازی: 15 آبان 1401

چکیده مقاله:

سبب توجه روز افزون به استفاده از پیل سوختی غشاء تبادل پروتون، مدلسازی ریاضی و همچنین عیب یابیدقیق این وسیله امری حیاتی به نظر می رسد. مدل سازی بهینه پیل های سوختی غضای تبادل پروتون عملکرد سلول را درکاربردهای مختلف ریزشبکه هوشمند بهبود می بخشد. استخراج پارامترهای بهینه مدل را می توان با استفاده از یک روشبهینه سازی کارآمد به دست آورد. در این راستا، این پایان نامه یک الگوریتم مبتنی بر ازدحام جدید به نام الگوریتم بهینهسازی کایوتی برای یافتن پارامتر بهینه پیل سوختی غشای تبادل پروتون و همچنین پشته غشای تبادل پروتون را پیشنهادمی کند . مجموع انحراف مربع بین ولتاژهای اندازه گیری شده و ولتاژهای تخمینی مطلوب بدست آمده از الگوریتم بهینهسازی کایوتی به حداقل می رسد. پیل سوختی کاربردی مدل پشته ۲۵۰ وات برای اعتبارسنجی قابلیت الگوریتم پیشنهادیدر شرایط مختلف عملکرد، مدل سازی شده است. اثربخشی الگوریتم بهینه سازی کایوتی پیشنهادی از طریق مقایسه با چندبهینه ساز با توجه به شرایط یکسان نشان داده می شود. نتایج برآورد نهایی و تجزیه و تحلیل آماری دقت قابل توجهی ازروش پیشنهادی را نشان می دهد . این نتایج بر توانایی الگوریتم بهینه سازی کایوتی در برآورد دقیقتر پارامترهای مدل پیلسوختی غشای تبادل پروتون تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

پیل سوختی غشای تبادل پروتون ، مدل سازی ، شناسایی پارامتر ، الگوریتم های بهینه سازی ، الگوریتم بهینهسازی کایوتی

نویسندگان

امیرحسین فتحی

دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – ایران

علی رضا رضازاده

دانشیار – گروه حمل و نقل الکترونیکی - دانشکده مهندسی برق – دانشگاه شهید بهشتی – تهران – ایران