مقایسه تعاملات شغلی- اجتماعی، دانش حرفهای و کاربست آن در مشاوران آموزشی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MST-9-3_007

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1401

چکیده مقاله:

مقدمه: از آنجا که موفقیت شغلی از عوامل مهم در شغل محسوب می شوند ضروری است که نقش و میزان آن در مشاوران آموزشی بررسی شود. لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مقایسه مولفه های موفقیت شغلی در مشاوران آموزشی بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشاوران موفق آموزشی استان تهران در سال ۹۷-۹۸ بود. حجم نمونه شامل ۱۳۱ نفر از این جامعه بود، که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش موفقیت شغلی مشاوران ، از پرسشنامه محقق ساخته حق شناس (۱۳۹۷) استنفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه (۲۶) با استفاده از آزمون تحلیل وواریانس چند متغیره انجام شد.یافته ها: نمره F مربوط به مولفه های برخورداری از دانش حرفه ای (۰۵/۰> P ، ۴۹/۵ = (۱۲۹ و ۱)F) و مولفه های کاربست دانش حرفه ای(۰۱/۰> P ، ۶۱/۱۵ = (۱۲۹ و ۱)F) و فعالیت دفتری(۰۱/۰> P ، ۷۹/۷ = (۱۲۹ و ۱)F) معنادار است. استفاده از آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که مشاوران زن در مقایسه با مشاوران مرد در هر سه مولفه برخورداری از دانش حرفه ای، کاربست دانش حرفه ای و فعالیت دفتری نمرات بالاتری به دست آورده اند. اما در مولفه های تعامل شغلی-اجتماعی، توسعه توانایی بین مشاوران زن و مرد تفاوت معنادار وجود نداشت.نتیجه گیری: به واسطه توجه به مولفه های موفقیت شغلی، می توان موفقیت شغلی در مشاوران زنان و مردان مدارس را بهبود بخشید. که این امر زمینه بهره گیری از خدمات مشاوره ای در مدارس را بیشتر می کند.

کلیدواژه ها:

" ، تعاملات شغلی- اجتماعی" ، دانش حرفه ای" ، ، " ، کاربست آن در مشاوران آموزشی

نویسندگان

سارا حق شناس

گروه آموزشی مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

خدیجه ابوالمعالس حسینی

گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد رودهن، رودهن، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • بابا زاده، رعنا. (۱۳۹۵). تعیین عوامل پیش برنده و بازدارنده ...
 • بیک زاد، جعفر؛ حسین پور سنبلی، علیرضا؛ حجازی باویل علیا، ...
 • حق شناس، سارا؛ ابوالمعالی الحسینی، خدیجه. (۱۴۰۰). طراحی الگوی مفهومی ...
 • حکمتی پور، زهرا. (۱۳۹۱). رابطه بین انگیزه ورزش و میزان ...
 • شفیع آبادی، عبداالله. (۱۳۹۰). راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی: ...
 • قاسمی، مرتضی. (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و موفقیت ...
 • کرمی، راضیه، نصیری، فخرالسادات. (۱۳۹۹). بررسی رابطه سبک مدیریت مدرسه ...
 • نصری، صادق؛ حیدری بافقی، راضیه؛ جراره، جمشید. (۱۳۹۶). ویژگی های ...
 • نوری، کعب امیر(۱۳۹۵) رابطه ی تسهیل کار- خانواده با بهزیستی ...
 • همتی، عصمت.(۱۳۹۷). ارائه مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده ...
 • Abdulrahman. A. M. (۲۰۱۳). A guidance and counseling model practiced ...
 • American School Counselor Association. (۲۰۱۲). The ASCA national model: A ...
 • Anagbogu, M. A., Nwokolo, C. N., Anyamene, A. N., Anyachebelu, ...
 • Andrea, E. A., Daniel, S., & Judith, V. (۲۰۱۱). The ...
 • Bakotic D. (۲۰۱۶). Relationship between job satisfaction and organizationalperformance. Economic ...
 • Baruch, Y. (۲۰۰۴). Managing careers: Theory and practice. Glasgow, England: ...
 • Cooper, M. (۲۰۱۳). School-based counselling in UK Secondary Schools: A ...
 • Gallant, D. J. Zhao, J. (۲۰۱۱). High school Students ' ...
 • James, R. K., Logan, L., & Davis, S. A. (۲۰۱۱). ...
 • Janssen E, Beatrice I.J.M. van der Heijden,Jos Akkermans, Mieke Audenaert. ...
 • Judge, TA. Heller, D., & Mount, M.K., (۲۰۰۲). Five factor ...
 • Lambie, G., Ieva, K., & Mullen, P. R. (۲۰۱۱). Ego ...
 • Modo FN, George IN (۲۰۱۳). Professional Challenges to counseling practice ...
 • Ramaswami, A., Carter, N. M., & Dreher, G. F. (۲۰۱۶). ...
 • Spurk, D., Abele, A., & Volmer, J. (۲۰۱۴). The career ...
 • Shajith, B I. & Erchul, W P .(۲۰۱۴)_.Bringing Parents to ...
 • Wang, Y., & D’Amato,R. C. (۲۰۱۳). Providing comprehensive school psychology ...
 • نمایش کامل مراجع