مقایسه عملکرد سیستمهای کنترل چراغ راهنمایی زمان ثابت و تطبیقی مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب در تقاطع های منفرد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFSKU02_049

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله، عملکرد سیستم های کنترل چراغ راهنمایی تطبیقی مبتنی بر هوش مصنوعی، به منظور کنترل ترافیک تقاطعهای شهری مورد بررسی قرار گرفته است. بدین جهت، برای بهینه سازی میزان گذردهی خودروها از تقاطع و طول صف رویکردهای تقاطع، از الگوریتم کرم شب تاب به منظور توزیع بهینه زمان سبز میان رویکردها استفاده گردید. این بهینه سازی چند هدفه، سبب عملکرد بهتر ترافیک در تقاطعات می شود. جهت بررسی الگوریتم پیشنهادی، در ابتدا از دو تقاطع شهر یزد آماربرداری شد، سپس این تقاطعات در نرم افزار شبیه ساز ترافیکی AIMSUN مدلسازی شدند و تحت شرایط موجود کالیبره و اعتبار سنجی شدند. در مرحله بعد، سیستم کنترل چراغ پیشنهادی مبتنی بر الگوریتم کرم شب تاب در تقاطع های شبیه سازی شده بکار برده شد و عملکرد آنها با سیستم کنترل با زمان بندی ثابت از جنبه های قابلیت گذردهی ترافیک تقاطع و طول صف خودروها در رویکردهای ورودی مقایسه شدند. نتایج این تحقیق بیانگر عملکرد بهتر مدل تطبیقی پیشنهادی نسبت به مدل زمان ثابت در هر دو تقاطع مورد مطالعه است.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی چراغ های راهنمایی ، چراغ راهنمایی تطبیقی ، الگوریتم کرم شب تاب ، روش های هوش جمعی ، چراغ راهنمایی زمان ثابت

نویسندگان

فریبا جباری

دانشجو کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

مهدی فلاح تفتی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران