شناسایی عوامل روحیه پرسشگری دانشجویان رشته روانشناسی بالینی بر اساس دیدگاه خبرگان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS08_023

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1401

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف عوامل موثر بر روحیه پرسشگری دانشجویان رشته روانشناسی بالینی در شهرستان تهران انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان این رشته بوده و نظرات خبرگان برای ایجاد روحیه پرسشگری دانشجویان مورد نظرسنجی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها با توجه به نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون دو جمله ای استفاده شد. نتایج نشان داد که تعداد ۸ مولفه شناسایی شد، اکنون به تعیین کدهای انتخابی یا همان ابعاد میپردازیم. در کدهای محوری مشخص شد که شش مولفه بیش از همه موثر هستند که مشتمل بر روش تدریس استاد، حس اعتماد به نفس دانشجو، خلاقیت استاد، پرورش تفکر انتقادی جو، حاکم بر کلاس درس، شخصیت استاد، استفاده از داستانهای فلسفی، ویژگی خانوادگی است.

نویسندگان

زینب ستوده نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد سیرجان، سیرجان، ایران