نقش سیستم حمل و نقل شهری در آلودگی هوا در کلانشهر اهواز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 114

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF15_024

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

چکیده مقاله:

واژه توسعه پایدار را اولین بار به طور رسمی برانت لند در سال ۱۹۸۷ در گزارش آینده مشترک ما مطرح کرد. ازآن سال تا به امروز اصطلاح توسعه پایدار به مراتب و در جاهای مختلف به کار برده شده است. یکی از اصلی ترینشاخص های توسعه پایدار دستیابی به سیستم حمل و نقلی می باشد که کمترین آلودگی را داشته باشد. مشکلآلودگی هوا که امروزه به صورت یک معضل در کلانشهرها درآمده است تا حد قابل توجهی نتیجه سیستم های حمل ونقل در شهرهاست. نظر به اهمیت امر حمل و نقل به عنوان یک زیرساخت در کلانشهرها جهت رسیدن به سیستمیکه کمترین آلودگی را ایجاد کند تاکنون سمینارها، مقالات و راهکارهای زیادی ارائه گردیده است ولی مشکل آلودگیهمچنان به صورت یک معضل در کلانشهرها خاصه کلانشهرهای جهان سومی به قوت خود باقی است. شهر اهواز بهعنوان یک کلانشهر در کشور از این مشکل مبرا نمی باشد. در این پژوهش تلاش گردیده ضمن معرفی عومل آلودهکننده در شهر اهواز و تعیین سهم آلودگی توسط بخش های مختلف و همچنین شرح اثرات آنها بر سلامتی ساکنینشهر، به ارائه روش های جدید حمل و نقل که دارای کمترین اثرات آلوده کننده و مناسب جهت توسعه پایدار میباشند پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

رضا قنواتی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

علی شول نژاد

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری