بررسی تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن با طول های مختلف و مقادیر متفاوت بر خواص مکانیکی و دوام بتن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 115

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI14_059

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق تاثیر افزودنی حباب هواساز و الیاف پلی پروپیلن با طول کوتاه (۱۲ میلی متر) و بلند(۲۵ میلی متر) و درصدهای متفاوت روی پارامترهای مکانیکی بتن مورد بررسی قرار گرفته است و با بتن شاهد(بدون حباب هوا و الیاف) مقایسه شده است. به این منظور در این مطالعه هفت طرح اختلاط بتن ساخته شد، در تمامی طرح ها نسبت آب به سیمان ثابت و معادل ۵۵/۰ در نظر گرفته شد و آزمایشهای مقاومت فشاری، مقاومت کششی دو نیم کردن در سنین ۷و ۲۸ روزه و مقاومت در برابر یخبندان و آب شدگی با نمک های یخ زدا در دو مرحله که هرکدام شامل ۲۸ چرخه می شود، روی نمونه های بتن سخت شده انجام شده است. آزمون مقاومت فشاری نتایج بدست آمده نشان می دهد بتن حاوی ۵/۰ درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن با طول بلند بالاترین مقاومت فشاری و کششی را دارد و بتن حاوی حباب هوا (مقدار هوای بتن تازه معادل ۵/۴ درصد) پایین ترین مقاومت فشاری و کششی را دارد. نتایج آزمون چرخه یخبندان و ذوب شدن نشان می دهد که بتن شاهد دارای بیشترین مقدار پوسته پوسته شدگی از سطح مورد آزمون پس از ۲۸ چرخه ذوب و یخبندان می باشد و مقدار پوسته پوسته شدگی از سطح مورد آزمون در نمونه های بتن حاوی الیاف کوتاه، حاوی الیاف بلند، بتن حاوی هم الیاف کوتاه و هم الیاف بلند، بتن حاوی هم الیاف کوتاه و هم الیاف بلند به همراه افزودنی حباب هواساز، برابر صفر کیلوگرم بر مترمربع می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بهمن پیرهادی

مدیر آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد پاکدشت بتن

رمیصا رحمتی گواری

مدیر کنترل کیفیت مجتمع تولیدی، تحقیقاتی پاکدشت بتن

افرنگ محمودی

کارشناس ارشد آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد پاکدشت بتن

فاطمه امیدی معاف

کارشناس ارشد آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد پاکدشت بتن