CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

راهبردهای توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری، مطالعه موردی: استان زنجان

عنوان مقاله: راهبردهای توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری، مطالعه موردی: استان زنجان
شناسه ملی مقاله: JR_FASLN-10-39_002
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

جمشید عینالی
مهدی چراغی

خلاصه مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری  استان زنجان می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف در زمره ی پژوهش های کاربردی و با توجه به این که در این پژوهش شرایط و روابط موجود و آثار مشهود توصیف و تفسیرشده است، از نظر نوع پژوهش در گروه پژوهشهای توصیفی- پیمایشی قرار میگیرد. این تحقیق، از نوع کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با صاحب نظران آموزش های مهارتی گرد آوری خواهد شد. متغیر مستقل تحقیق حاضر راهکارهای توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری می باشد. متغیر وابسته تحقیق حاضر توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری می باشد. یافته ها نشان داد در منطقه مورد مطالعه تعداد ۱۰ قوت داخلی در برابر ۱۰ نقطه ضعف داخلی و تعداد  ۱۰ فرصت خارجی در برابر  ۱۰ تهدید خارجی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت. بدین ترتیب در مجموع تعداد ۲۰ نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیتها و تعداد ۲۰ نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیتها و تنگناهای پیش روی این ناحیه جهت توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری استان زنجان قابل شناسایی است. لذا در یک جمع بندی و تحلیل می توان گفت که این نواحی نیازمند بازنگری و سیاست های مناسب در جهت رفع ضعفها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصتها می-باشند. با توجه به اینکه نمره  نهایی نقاط قوت و ضعف و نمره نهایی فرصت ها و تهدیدات  جهت استراتژیک توانمندسازی مهارتی در حوزه گردشگری استان زنجان بیانگر انتخاب استراتژی رقابتی می باشد.

کلمات کلیدی:
Empowerment, tourism education, tourism development, Zanjan province, توانمندسازی, آموزش گردشگری, توسعه گردشگری, استان زنجان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1541223/