تعیین همبستگی بین دو سیگنال EMG,EEG ثبت شده به صورت همزمان در قدرت انقباض های مختلف چنگ زدن دست

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 155

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

STCONF05_316

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1401

چکیده مقاله:

با گسترش روز افزون جمعیت و همچنین افراد دارای معلولیت جسمی،تصادفات،سکته های مغزی ،بیماری های عصبی عضلانی وقطع عضو افراد کیفیت زندگی آنها بشدت تحت تاثیر قرار می گیرد که با توجه به نیاز جامعه برای افراد با بیمار های نام برده نیاز بهبررسی بیشتر در ثبت و آنالیز سیگنالهای حیاتی همانند الکترومایوگرافی ، الکتروانسفالوگرافی وجود دارد. استفاده و کاربرد این سیگنالها در زمینه های نوروسساینس، مهندسی عصب، توانبخشی و مهندسی توانبخشی در بیماران معلول، می تواند به استقلال آنها انجامشود. بنابر این در این این مقاله تلاش شد رابطه همبستگی دو سیگنال الکتروانسفالوگرافی، الکترومایوگرافی را در عملکرد ناحیه حسی-حرکتی مغز و حرکت grasping دست نشان داد. ابتدا پروتوکل تعریف شده دارای ۹ ثبت سیگنال همزمان بود که از میان آن ها دو سیگنال EMG,EEG برای آنالیز انتخاب شد. دست چپ و راست سه شخص را در شرایط های بیشترین انقباض ارادی ۵۰%، ۲۵% در افراد سالم با دست راست غالب مورد بررسی قرار گرفته شد. در ادامه با استفاده از سیگنال EEG ویژگی طیف توان آن استخراج و در باند گاما سیگنال EMG بیشترین همبستگی را به دست آوردیم. برای ارزیابی و اعتبار سنجی از سیگنال قدر مطلقهیلبرت شده سیگنال EMG که به اختصار iEMG نامیده می شود، استفاده شد که طیف توان انقباض را در این سیگنال نشانمی دهد. در زمان چنگ زدن با شدت های مختلف یک شیء و با ثبت همزمان فعالیت الکتریکی مغز و دست میتوان همبستگی( correlation ) معناداری بین آنها یافت بدان معنا که از روی سیگنال الکتریکی مغزی به تنهایی میتوان پی به درجه انقاض برد. در این مطالعه، نتایج حاصل از همبستگی سیگنال های مغزی و عضلانی را بر اساس ویژگی های استخراج شده با استفاده از تبدیلموجک و قدر مطلق سیگنال EMG ( iEMG ) می پردازیم. در نهایت یک نتیجه گیری کلی بر روی این روش ها انجام می دهیم.نتایج حاصل از باند گاما برای دست چپ و راست به دست آمده از نیمکره متقابل مغز، نشان می دهد که ویژگی به دست آمده از هردو سیگنال می تواند با دقت خوبی در تشخیص انقباض و همچنین تعیین شدت انقباض در سه بخش یاد شده ۵۰ ،% ۲۵ % استفادهشود. همچنین می توان باند بتا را هم با دقت خوبی بررسی کرد ولی باند گاما بهترین نتیجه را برای همبستگی دو سیگنال یاد شدهخواهد داد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سالار رستگار

دانشجوی ارشد مهندسی پزشکی، مهندسی توانبخشی، گروه مهندسی پزشکی،واحد علومتحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مجید پولادیان

استادیا ر،گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

محمد نیکخو

استادیا ر ،گروه مهندسی پزشکی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران